แบบบันทึกสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้กรอกสรุปยอด ที่เปิดสอน แยกรายวิชา
Email address *
ชื่อ - นามสกุล (เช่น นายรักดี ตั้งใจสอน) *
Your answer
รายวิชา ( เช่น ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน) *
Your answer
จำนวนหน่วยกิต
จำนวนนักเรียนที่สอนทั้งหมด *
Your answer
จำนวนเกรดผู้ที่ได้เกรด 4 *
Your answer
จำนวนเกรดผู้ที่ได้เกรด 3.5 *
Your answer
จำนวนเกรดผู้ที่ได้เกรด 3 *
Your answer
จำนวนเกรดผู้ที่ได้เกรด 2.5 *
Your answer
จำนวนเกรดผู้ที่ได้เกรด 2 *
Your answer
จำนวนเกรดผู้ที่ได้เกรด 1.5 *
Your answer
จำนวนเกรดผู้ที่ได้เกรด 1 *
Your answer
จำนวนเกรดผู้ที่ได้เกรด 0 *
Your answer
จำนวนเกรดผู้ที่ได้เกรด ร *
Your answer
จำนวนเกรดผู้ที่ได้เกรด มส *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of โรงเรียนปทุมราชวงศา. Report Abuse