สมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กศน.อำเภอโนนสะอาด
กศน.อำเภอโนนสะอาด ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 โทร.042 392 331

Sign in to Google to save your progress. Learn more
email *
***ต้องกรอก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพิมพ์ถูกต้อง***ระบบจะส่งใบสมัครของท่านไปยังอีเมลนี้ ให้ไปปริ้นใบสมัครจากอีเมลนี้น่ะครับ หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับให้สมัครใหม่เพราะท่านอาจจะกรอกอีเมลผิด หรือไม่ถูกต้อง
ต้องการสมัครเรียนในระดับ *
ต้องการเรียนที่ กศน.ตำบล *
ให้เลือก กศน.ตำบลที่ท่านต้องการเรียน หรือเลือก รอคำแนะนำวันปฐมนิเทศ  
ชื่อ นามสกุล *
ตัวอย่าง  นายรักชาติ รักเมืองไทย
วันเดือนปีเกิด *
ตัวอย่าง 1 มกราคม 2540
อายุกี่ปี *
กี่เดือน
เลขบัตรประชาชน *
13 หลัก เช่น 3410200045123
ศาสนา *
สัญชาติ *
อาชีพ *
กลุ่มเป้าหมาย *
รายได้เฉลี่ยต่อปี
ชื่อ-สกุล (บิดา) *
สัญชาติ *
อาชีพ บิดา
ชื่อ-สกุล (มารดา) *
สัญชาติ *
อาชีพ มารดา
วุฒิเดิม *
พ.ศ.ที่จบ
ตัวอย่าง 2547
จบจากสถานศึกษา *
ตัวอย่าง โรงเรียนบ้านโนนสูง  ,วิทยาลัยการอาชีพ เป็นต้น
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์
วุฒิการศึกษาทางธรรม
**หมายเหตุ**หากไม่ได้ใช้วุฒิทางธรรมในการสมัคร ให้ข้ามไปตอบคำถามข้อที่อยู่ปัจจุบันได้เลย
จบปี
จากสถานศึกษา
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ปัจจุบัน *
ตัวอย่าง บ้านเลขที่ 111 บ้านสุขสมบูรณ์ ม.14 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
เบอร์มือถือ *
เลขรหัสประจำบ้าน *
ดูจากทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
ตัวอย่าง บ้านเลขที่ 111 บ้านสุขสมบูรณ์ ม.14 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และมีคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียนทุกสังกัดตลอดระยะเวลาที่เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า หลักฐานของข้าพเจ้าไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่นำหลักฐานมาแสดงตามเวลาที่กำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ คัดชื่อออกและหากตรวจสอบพบภายหลังที่จบหลักสูตรไปแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานศึกษาประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษาแล้วแต่กรณี รวมทั้งไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy