แบบประเมินห้อง SC2-212 ประจำปีการศึกษา 2/2563
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปข้อผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สาขาวิชา *
ชั้นปี *
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนด้านห้องเรียน SC2-212
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
หัวข้อการประเมิน *
5
4
3
2
1
1. ความพร้อมของอุปกรณ์/สื่อโสตฯภายในห้องเรียนบรรยาย
2. ความคมชัดของเครื่องฉายภาพ Projector
3. เครื่องเสียงมีเสียงที่ชัดเจน
4. โต๊ะเก้าอี้พร้อมใช้งาน
5. ความเหมาะสมของแสงสว่างในห้องเรียน
6. ความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้องเรียน
7. อุณหภูมิภายในห้องเรียนมีความเหมาะสม
8. ความสะดวกในการขอรับบริการเกี่ยวกับการขอใช้ห้อง
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse