Søknad om sangfaglige tilskudd - Norsk sangerforbund

Retningslinjer for søknaden:
Søknaden skal være Norsk Sangerforbund i hende innen søknadsfristene 1.juni og 1.november. Søkerne får svar fortløpende fra NSFs musikkråd så snart søknadene er behandlet, og tilskuddet utbetales tilsvarende.

Det skal kun søkes til sangfaglige tiltak gjennomført av og til nytte for Norsk Sangerforbunds medlemmer.

Det skal begrunnes hvorfor dere mener dette er et sangfaglig tiltak i beskrivelsen, og det skal beskrives hva man ønsker å oppnå med tiltaket. Tiltak som er rettet mot rekruttering eller andre gode formål som ikke kan relateres til sangfaglig utvikling dekkes i utgangspunktet ikke på dette tilskuddet.

Søknadsbeløpet kan ikke overgå utgiftsbeløpet, og skal være saklig begrunnet med et budsjett.

Maks tilskudd per tiltak er 10.000,-

Nederst kan du laste opp vedlegg; denne linken kan brukes både til beskrivelse av prosjektet, regnskap/budsjett og gjerne bilder i etterkant.

Om tiltaket ikke gjennomføres vil tilskuddet kreves tilbakebetalt.

Informasjonen vi samler inn i dette skjemaet vil kun bli brukt i behandling av søknaden og ved formidling av svar i etterkant. Søknaden med dokumentasjon vil bli lagret digitalt for revisjonsformål.

Korets navn: *
Your answer
Organisasjonsnummer:
Your answer
Kontaktperson: *
Your answer
Mailadresse til kontaktperson: *
Your answer
Telefonnummer: *
Your answer
Søknadsbeløp: *
Your answer
Kontonummer for utbetaling av tilskudd: *
Your answer
Formål: beskrivelse av tiltak/prosjekt. Forsøk å gi et helhetlig bilde av tiltaket. Jo mer presis informasjon, jo lettere er det å vurdere søknaden. *
Your answer
Totalkostnad på tiltaket: *
Your answer
Budsjett/finansieringsplan: Har dere søkt om støtte til tiltaket fra andre instanser? Hvilke? Dette må også framgå av budsjettet. Om plassen her ikke er tilstrekkelig, kan dokumenter ettersendes til norsksangerforbund@gmail.com, med emne "Sangfaglig tilskudd- navn på kor". *
Your answer
Rapport/regnskap: Legg inn tekst/forklaring her, ELLER send inn dokument som beskrevet i punktet over.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service