Prieskum zisťovania potrieb a požiadaviek občanov pri tvorbe komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb na roky 2021-2027.

„Komunita je miesto, kde človek môže získavať emocionálnu podporu, ocenenie a praktickú pomoc v každodennom živote“.(Hartl, in Matoušek2008)


Vážení Trnavčania,

„Vás, ktorí ste sa zapojili do prieskumu zisťovania potrieb a požiadaviek občanov pri tvorbe predchádzajúceho komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb na roky 2016-2020, ale aj Vás, ktorí sa chcete prvýkrát zapojiť do spoločného diela, chceme požiadať o vyplnenie nasledovných otázok.

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je nástrojom osobnej iniciatívy každého občana, ktorému záleží na budovaní a rozvoji sociálnych služieb. Prostredníctvom dotazníka budeme zisťovať Vaše potreby aj očakávania. Je aj na Vás v akej miere bude mesto pripravené. Výsledky dotazníka nám ukážu smerovanie zmien, ktoré by sme mali spoločne reflektovať pri tvorbe Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb v našom krásnom meste Trnava v období rokov 2021 -2027.

Našou víziou je otvorená komunita. Nechceme na nikoho zabudnúť a pred nikým zatvoriť brány sociálnych služieb.

Ďakujeme a prajeme zostávajte zdraví
1. Pohlavie *
2. Koľko máte rokov? *
3. Aký je váš rodinný stav? *
4. Kde v Trnave bývate? *
5. Aké je vaše sociálne postavenie? *
6. Aké je zloženie vašej domácnosti? *
7. Na koho sa obrátite v prípade, ak by ste potrebovali získať informácie o niektorej zo sociálnych služieb v meste? (vyberte maximálne 3 odpovede) *
Required
8. Zapájali ste sa už v minulosti vo Vašom meste/obci do procesu komunitného plánovania sociálnych služieb? *
9. Uvažujete o tom, že by ste v blízkej budúcnosti (do 5 rokov) Vy alebo niekto z Vašej rodiny využili niektorú zo sociálnych služieb pre seniorov? *
Required
10. Uvažujete o tom, že by ste v blízkej budúcnosti (do 5 rokov) Vy alebo niekto z Vašej rodiny využili niektorú zo sociálnych služieb pre občanov so zdravotným postihnutím? *
Required
11. Uvažujete o tom, že by ste v blízkej budúcnosti (do 5 rokov) Vy alebo niekto z Vašej rodiny využili niektorú zo sociálnych služieb krízovej intervencie? *
Required
12. Uvažujete o tom, že by ste v blízkej budúcnosti (do 5 rokov) Vy alebo niekto z Vašej rodiny využili špecializované sociálne poradenstvo? *
13. Staráte sa v súčasnosti osobne/v domácnosti o niekoho blízkeho? *
Ak áno, zaškrtnite o koho?
Clear selection
14. Prečo ste sa rozhodli pre starostlivosť o člena rodiny v domácom prostredí a nevyužívate niektorú zo služieb v meste?
Clear selection
15. Aký čas starostlivosti si daná osoba vyžaduje?
Clear selection
16. Pri starostlivosti o Vášho člena rodiny využívate:
17. Aké druhy pomoci by Vám uľahčili Vašu starostlivosť?
Clear selection
18. Mali by ste záujem stať sa dobrovoľníkom v rámci aktivít komunitnej sociálnej práce?
Clear selection
19. Ak áno, v ktorých oblastiach?
20. Akú formu informácie o sociálnych službách v meste Trnava by ste privítali?
21. Ako vnímate zabezpečenie a kvalitu sociálnych služieb v meste Trnava?
Clear selection
22. V prípade, ak považujete ešte niečo za dôležité, čo by podľa Vás malo byť uvedené v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Trnava 2021-2027, prosím uveďte:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy