Lippukunnan toiminnan laatumittari
Tämän lomakkeen tarkoitus on antaa nopea kuva lippukunnan partiokasvatuksen laadusta. Pyri jakamaan mahdollisimman monelle lippukunnan jäsenelle ja huoltajalle lomake täytettäväksi. Laske lomakkeen tuloksista keskiarvot ja näin saat lippukunnallesi kauden päätteeksi päästötodistuksen. Tämän jälkeen onkin aika miettiä oikeita toimenpiteitä, jotta ensi kaudella toiminta olisi entistä parempaa :)
1. Toiminnan mielekkyys
Partio on hauska harrastus. Joskus kuitenkin ihmisten välillä muodostuu konflikteja. Mieti miten konflikteja teillä käsitellään? Onko lippukuntaanne pestattu turva-aikuinen? Millä tavoilla kiusaamiseen puututaan? Onko sinulla partioillan tai tapahtuman jälkeen hyvä olo? Onko sinulla innostunut olo ennen partiotapahtumaa? (Voit miettiä jokaista viittä kysymystä noin 2 pisteen arvoisena ja laskea omalla painotuksella tähän kohtaan pisteet)
Kiusaamista paljon
Meillä kaikilla on kivaa
2. Kyky kasvaa
Partiossa asiat koetaan yhdessä ja tarkoitus on oppia toimimaan monenlaisten ihmisten kanssa. Tämän takia on tärkeää, että uusia lapsia ja nuoria otetaan jatkuvasti mukaan. Aloittaako joka kausi uusi sudenpentulauma? Voiko partion aloittaa yli 10 vuotiaana? Miten uusia aikuisia tulee mukaan? Kuinka paljon suunnitellaan uutta toimintaa? Onko jokaisella ryhmällä riittävästi toimintaa (mahdollisuus osallistua, rititävästi resursseja)? (Voit miettiä jokaista viittä kysymystä noin 2 pisteen arvoisena ja laskea omalla painotuksella tähän kohtaan pisteet)
Uusia ei oteta ollenkaan mukaan
Uusia tulijoita mahtuu sisään jokaiseen ikäkauteen
3. Tapahtumat
Partion tapahtumia ovat muutkin kuin retket ja leirit. Panostetaanko teillä enemmän tapahtuman laatuun kuin määrään? Osallistuuko suurin osa kohderyhmästä tapahtumiin? Poistutaanko tapahtumasta pääosin hyvillä mielin? Löytyykö riittävästi eri tyylisiä tapahtumia? Avustetaanko tapahtumiin osallistumisessa taloudellisesti tai muuten? Onko tapahtumiin ilmoittautuminen ja siitä tiedon löytäminen helppoa? (Voit miettiä jokaista viittä kysymystä noin 2 pisteen arvoisena ja laskea omalla painotuksella tähän kohtaan pisteet)
Nolla tapahtumaa tänä vuonna
Jokainen kuukausi on jokin tapahtuma
4. Lpk:n ulkopuolinen toiminta
Hyvään partiokasvatukseen kuuluu myös mahdollisuus tutustua lippukunnan ulkopuoleiseen partiotoimintaan. Tätä toimintaa ovat esim. alueen kisat, piirileirit, valtakunnalliset ikäkausitapahtumat ja kansainväliset leirit. Osallistuitko itse viime kaudella muuhunkuin lpk tapahtumaan? Rohkaisitko muita osallistumaan? Autettiinko jäseniä osallistumaan muihin kuin lpk tapahtumiin? Kutsuitteko omaan tapahtumaan naapurilippukunnan jäseniä? Kutsuitteko kesäleirilenne ulkomaalaisia partiolaisia?
Emme käy muualla
Osallistumme alueen, piirin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin vuosittain
5. Siirtymät
Lapsen ja nuoren kasvussa muutos on jatkuvaa, tämän takia harrastuksessa tapahtuvista muutoksissa on syytä kiinniittää suurta huomioita. Miten sinua valmisteltiin ikäkautesi muutokseen? Saitko riittävästi aikaa tutustua vanhan johtajajasi kanssa uuteen johtajaan? Minkälaisen siirtymätapahtuman lpk järjesti? Oliko toiminta uudessa ikäkaudessa yhtä hyvää tai jopa parempaa kuin vanhassa? Koitko että siirtymätapahtuma oli taitotasoosi nähden sopiva? Saitko ikäkauden päätösmerkin? (Voit miettiä jokaista viittä kysymystä noin 2 pisteen arvoisena ja laskea omalla painotuksella tähän kohtaan pisteet)
Meillä ei järjestetä siirtymiä
Siirtymissä on 100% osallistuminen ja sen jälkeen partiossa pysyy väh. 90% siirtyneistä
6. Aikuinen tuki
Aikuinen tuki on merkittävä osa nuoren kasvua. Partiossa on myös tärkeää, että aikuinen on ohjaavaja ja kannustava sekä että hän antaa nuorelle sopivasti vapautta ja vastuuta partiotoimintaan. Onko jokaisen ikäkauden ryhmälle nimetty joku aikuinen tuki? Onko aikuinen ymmärtänyt pestinsä sisällön? Onko aikuisella ja nuorilla toimivat kemiat? Onko nuorilla mahdollisuus itse toteuttaa itseään partiossa? Uskallatko sinä nuorena tai sinä aikuisena ottaa puheeksi vaikeatkin asiat? (Voit miettiä jokaista viittä kysymystä noin 2 pisteen arvoisena ja laskea omalla painotuksella tähän kohtaan pisteet)
Aikuista tukea ei ole tarjolla
Aikuinen tuki on aina saatavilla ja nuorilla on aito mahdollisuus vaikuttaa toimintaan
7. Kasvatustavoitteet
Kasvatustavoitteet tarkentavat partion päämäärää. Yleiset kasvatustavoitteet kertovat yhtä lailla partion ulkopuolisille kuin partiota sisältä päin tuntevillekin, mihin partio oheiskasvattajana pyrkii. Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet kertovat, mitä yleiset kasvatustavoitteet ovat kussakin ikäkaudessa. Ryhmienjohtajat tuntevat yleiset kasvatustavoitteet? Ryhmänjohtajat tuntevat oman ikäkautensa kasvatustavoitteet? Kasvatustavoitteet ovat toiminnansuunnittelun lähtökohta? Toiminta on käytännössä sellaista, että se tähtää kasvatustavoitteisiin? Lippukunnan muut johtajat tuntevat ja ymmärtävät kasvatustavoitteet? (Voit miettiä jokaista viittä kysymystä noin 2 pisteen arvoisena ja laskea omalla painotuksella tähän kohtaan pisteet)
Mitkä ihmeen kasvatustavoitteet
Kasvatustavoitteet ovat koko toiminnan lähtökohta
8. Viestintä
Vaikka viestintä onkin toiminnon tukitoiminto, ei ilman kunnollista viestintää voi oikein pyörittää laadukasta toimintaa. Pienessä lippukunnassa on hyvä ymmärtää kysymys kommunikoinniksi toisen välillä. Onko teillä säännöllisesti toimiva viestintäkanava? Pyritäänkö aitoon vuorovaikutukseen? Onko tapahtumien oleelliset tiedot ajoissa kaikkien tiedossa? Pääsevät nuoret itse tekemään viestintää? Kirjoitetaanko teistä paikallisissa medioissa? (Voit miettiä jokaista viittä kysymystä noin 2 pisteen arvoisena ja laskea omalla painotuksella tähän kohtaan pisteet)
Me ei tiedetä mistään mitään
Huoltajat, sidosryhmät ja jäsenistö ovat aktiivisessa vuorovaikutussuhteessa
9. Toiminnnan kehittäminen
Vierivä kivi ei sammaloidu. Joistakin perinteistä on syytä pitää kiinni, joistakin ajan saatossa luopua ja luoda uusia perinteitä. Partio on liike, joka elää ajassa. Onko toimintanne nuoria houkuttelevaa? Oletteko kehittäneet uusia toimintamuotoja viimeisen vuoden aikana? Oletteko luoneet uusia perinteitä? Saako nuoret riittävästi suunnitella ja toteuttaa omaa toimintaansa? Kuka huolehtii että uusia juttuja on mahdollista toteuttaa säännöllisesti? (Voit miettiä jokaista viittä kysymystä noin 2 pisteen arvoisena ja laskea omalla painotuksella tähän kohtaan pisteet)
Toimintamallit ovat kiveenhakattuina kolon seinällä
Jatkuva kehittäminen on meille kunnia asia
10. Turvallisuus
Turvallinen toiminta takaa menestyksen myös jatkossa. Tämä kysymys pitää sisällään myös ajatuksen siitä, että toiminnan turvallisuutta ei liikaa maksimoida vaan fyysiset ja henkisetkin kolhut ovat osa kasvuprosessia. Onko toimintanne turvallisuutta mietitty etukäteen? Onko myös henkinen turvallisuus huomioitu? Onko rakennuksiin ja tapahtumiin laadittu tarvittavat kirjalliset suunnitelmat? Onko toiminnassanne kuitenkin seikkailun tuntua vai onko turvallisuus ajanut teidät pumpuliin? Onko lippukuntaanne pestattu turva-aikuinen?
Toiminnan turvallisuutta ei huomioida mitenkään
Toiminta on suunnitellaan turvalliseksi kaikilla osa alueilla
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms