Program rozvoje obce Daleké Dušníky
Vážení občané,

dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Váš názor na kvalitu života v obci Daleké Dušníky i místní části Druhlice. Výstupy z tohoto šetření budou významným podkladem pro právě připravovaný Program rozvoje obce Daleké Dušníky na období 2019 až 2025. Budeme velice rádi, pokud si najdete čas na vyplnění tohoto dotazníku, čímž přispějete k nalezení a upřesnění vhodných opatření pro další rozvoj obce. Existence Programu rozvoje obce je velmi důležitá také pro možnost čerpání finančních prostředků z národních programů i strukturálních fondů EU. Dotazník je anonymní – získaná data budou zpracována statistickými metodami bez sledování Vaší osoby.

Děkujeme Vás za spolupráci.

Vedení obce Daleké Dušníky ve spolupráci s Centrem společných služeb Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska http://dobrisskonovokninsko.cz/

1. V jaké místní části obce bydlíte?
2. Kolik let žijete ve Vaší obci?
Your answer
3. Kolik Vám je let?
Your answer
4. Jak jste spokojen/a s danou oblastí?
vysoká spokojenost
spíše spokojenost
spíše nespokojenost
vysoká nespokojenost
Vzhled obce
Čistota veřejného prostranství
Dostupnost mateřské školy
Dostupnost základní školy
Možnost sportovního vyžití
Možnost kulturního vyžití a společenského vyžiří
Bezpečnost v obci
Práce obecního úřadu
Nakládání s odpady, jejich svoz a třídění
Pracovní příležitosti v obci či bezprostředním okolí
Úroveň dopravní infrastruktury vč. chodníků
Úroveň veřejného osvětlení
Úroveň veřejného kanalizačního řadu
Úroveň veřejného vodovodního řadu
Úroveň veřejné hromadné dopravy
Mezilidské vztahy v obci
4a. V případě, že jste uvedli v předchozí otázce jinou známku než 1 prosíme o komentář - podnět ke zlepšení
Your answer
5a. Co považujete za silnou stránku obce? (v oblasti podnikání, vzdělávání, infrastruktury, životního prostředí, kultury, občanských iniciativ, veřejné správy)
Your answer
5b. Co považujete za slabou stránku obce? (v oblasti podnikání, vzdělávání, infrastruktury, životního prostředí, kultury, občanských iniciativ, veřejné správy)
Your answer
5c. Co považujete za příležitosti pro obec? (v oblasti podnikání, vzdělávání, infrastruktury, životního prostředí, kultury, občanských iniciativ, veřejné správy)
Your answer
5d. Co považujete za ohrožení pro obec? (v oblasti podnikání, vzdělávání, infrastruktury, životního prostředí, kultury, občanských iniciativ, veřejné správy)
Your answer
6. Jakou obcí by se podle Vás měla Daleké Dušníky stát v budoucnu? (zaškrtněte max. 3 odpovědi)
JINÉ, prosím vypište:
Your answer
7. Co vnímáte ve Vaší obci jako NEJVĚTŠÍ problém? Co Vám nejvíce vadí?
Your answer
8. Co vnímáte ve Vaší obci jako NEJVĚTŠÍ PLUS? Co se Vám nejvíce líbí?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service