ANKIETA - ocena realizacji LSR i działalności LGD w 2018 roku
Szanowni Państwo!

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zwraca się do Państwa (jako osób bezpośrednio zaangażowanych w proces wdrażania LSR) o wypełnienie ankiety, który dotyczy realizacji LSR i działalności LGD.

Ankieta jest anonimowa.

Prosimy o udzielenie informacji na poniższe pytania:
1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LGD przebiegła zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? *
- Jeśli NIE to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
Your answer
- Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
Your answer
- Jakie działania można podjąć, by uniknąć tego typu sytuacji w kolejnym roku?
Your answer
2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? *
- W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w jakich budzi wątpliwość?
Your answer
- Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, to czy może odbić się to na realizacji celów LSR?
Your answer
- Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?
Your answer
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru operacji spełniają swoją rolę? *
- Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?
Your answer
- Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów – jeżeli tak, to jakie?
Your answer
- Co można zrobić, żeby polepszyć katalog kryteriów?
Your answer
4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD? *
- Jakie zmiany w sytuacji społeczno – gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktywację LSR?
Your answer
- Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?
Your answer
5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii? *
- Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne? *
- Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić w tym etapie?
Your answer
6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? *
- Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach w tym etapie by podnieść ich użyteczność?
Your answer
7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno – promocyjnych, doradczych)? *
- Jakie zmiany można wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
Your answer
WNIOSKI I REKOMENDACJE
Wypracowane wnioski i rekomendacje będą podstawą do zaplanowania koniecznych działań w procesie wdrażania LSR w bieżącym 2019 roku.
Your answer
METRYCZKA *
Płeć: *
Wiek: *
Gmina: *
Wykształcenie: *
Sektor: *
Dziękujemy za poświęcony czas oraz wszystkie wnioski, sugestie oraz uwagi!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service