Chương 7: Thặng dư SX, thặng dư TD và tính hiệu quả của thị trường
Bạn hãy làm đủ 50 câu, sau đó nhấp "Gửi", rồi xem kết quả. Chúc bạn có kết quả tốt!
Địa chỉ email *
Câu 1: Thặng dư tiêu dùng được tính bằng giá trị mức sẵn lòng trả của người mua trừ chi phí sản xuất của người bán *
2 điểm
Câu 2: Nếu đường cầu trong một thị trường là đường thẳng đứng, thặng dư tiêu dùng giảm khi giá thị trường tăng. *
2 điểm
Câu 3: Trong đồ thị, thặng dư tiêu dùng là phần diện tích khu vực trên đường giá dưới đường cầu *
2 điểm
Câu 4: Nếu bạn sẵn lòng trả tiền cho một ổ bánh mì thịt là 15.000 đồng và giá ổ bánh mì là 10.000 đồng, thặng dư tiêu dùng của bạn là 25.000 đồng. *
2 điểm
Câu 5: Thặng dư sản xuất là giá trị hoặc sản lượng hàng tồn kho không bán được của các nhà cung cấp trên thị trường. *
2 điểm
Câu 6: Chi phí đối với người bán bao gồm cả các chi phí cơ hội của thời gian mà người bán dành cho việc sản xuất và bán hàng. *
2 điểm
Câu 7: Chiều cao của đường cung tại một điểm là chi phí biên của người bán tại mức sản lượng ở điểm đó. *
2 điểm
Câu 8: Tổng thặng dư được tính bằng chi phí của người bán trừ của mức sẵn lòng trả của người mua. *
2 điểm
Câu 9: Thị trường tự do có hiệu quả bởi vì nó phân phối sản lượng sản phẩm cho người mua có sẵn sàng chi trả dưới mức giá. *
2 điểm
Câu 10: Trong đồ thị, thặng dư sản xuất là phần diện tích khu vực trên đường cung và dưới đường giá. *
2 điểm
Câu 11: Ưu điểm chính của thị trường tự do là đạt được tính hiệu quả trong phân bổ nguồn lực. *
2 điểm
Câu 12: Tổng thặng dư đạt tối đa tại điểm cân bằng trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo. *
2 điểm
Câu 13: Hai loại chính của thất bại thị trường là sức mạnh thị trường và các yếu tố ngoại tác. *
2 điểm
Câu 14: Với một hàng hóa nhất định, sản xuất càng nhiều tổng thặng dư càng tăng. *
2 điểm
Câu 15: Trong thị trường tự do, thặng dư xã hội đúng bằng tổng thặng dư sản xuất và thặng dư tiêu dùng. *
2 điểm
Câu 16: Biện pháp kiểm soát giá trần của chính phủ gây ra một tổn thất vô ích cho xã hội *
2 điểm
Câu 17: Chính sách kiểm soát giá sàn có thể làm tăng tổng phúc lợi xã hội *
2 điểm
Câu 18: Thặng dư người sản xuất là phần chênh lệch giữa giá hàng hóa được bán trên thị trường và chi phí để sản xuất ra hàng hóa đó *
2 điểm
Câu 19: Mức giá sẵn lòng trả có thể được đo lường bằng giá trị mà người mua định giá cho hàng hóa *
2 điểm
Câu 20: Chi phí là mức giá thấp nhất mà người bán chấp nhận cung cấp hàng hóa *
2 điểm
Câu 21: Thặng dư tiêu dùng là diện tích của khu vực *
2 điểm
Câu 22: Thặng dư sản xuất được xác định bằng diện tích của khu vực *
2 điểm
Câu 23: Tổng thặng dư được xác định bằng diện tích của khu vực *
2 điểm
Câu 24: Mức sẵn lòng chi trả của người mua là *
2 điểm
Câu 25: Nếu một cô gái sẵn sàng trả tiền cho một chiếc váy đẹp là 300.000 đồng và cô có thể thực sự mua nó với mức giá 220.000 đồng, thì thặng dư tiêu dùng của cô là *
2 điểm
Câu 26: Với một đường cầu thẳng đứng, giá tăng sẽ làm *
2 điểm
Câu 27: Giả sử có ba quyển sách giống hệt nhau đang được bán. Người mua 1 là sẵn sàng trả giá 50.000 đồng/quyển, người mua 2 là sẵn sàng trả 40.000 đồng/quyển và người mua 3 là sẵn sàng trả 30.000 đồng/quyển. Nếu giá bán là 35.000 đồng/quyển, có bao nhiêu quyển sách sẽ được bán và giá trị thặng dư của người tiêu dùng là bao nhiêu *
2 điểm
Câu 28: Nếu chính phủ định ra mức sản lượng sản xuất ít hơn so với lượng cân bằng của một hàng hóa, khi đó *
2 điểm
Câu 29: Nếu chính phủ định ra mức sản lượng sản xuất nhiều hơn so với lượng cân bằng của một hàng hóa, khi đó *
2 điểm
Câu 30: Chi phí sản xuất của người bán là *
2 điểm
Câu 31: Với một được cung có dạng thẳng đứng, sự tăng giá của một hàng hóa sẽ làm *
2 điểm
Câu 32: Theo khái niệm "Bàn tay vô hình" của Adam Smith, kết quả của thị trường cạnh tranh *
2 điểm
Câu 33: Nếu nhà hoạch định chính sách muốn tối đa hóa tổng thặng dư nhận được của người mua và người bán trong một thị trường, họ nên *
2 điểm
Câu 34: Nếu người mua là là người duy lý và không có thất bại thị trường, *
2 điểm
Câu 35: Nếu nhà sản xuất có sức mạnh thị trường, có thể ảnh hưởng đến giá của sản phẩm trên thị trường, thì giải pháp thị trường tự do *
2 điểm
Câu 36: Nếu một thị trường đạt hiệu quả, thì *
2 điểm
Câu 37: Nếu một thị trường tạo ra một tác dụng phụ hoặc ngoại tác, thì giải pháp thị trường tự do *
2 điểm
Câu 38: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tăng cường chất lượng đời sống người dân. Do đó, chúng ta nên sử dụng dịch vụ này cho đến khi *
2 điểm
Câu 39: Tuấn có mười đôi giày bóng đá và Hùng không có đôi nào. Giả sử có một đôi giày bóng đá được bán với mức giá 200.000 đồng. Nếu mức sẵn lòng trả của Tuấn là 250.000 đồng và của Hùng là 120.000 đồng, thì để tối đa hóa *
2 điểm
Câu 40: Giả sử rằng giá của một chiếc xe đạp mới là 1.500.000 đồng. Mức sẵn lòng trả của Tâm cho một chiếc xe đạp mới là 1.800.000 đồng. Chi phí sản xuất cho một chiếc xe đạp mới là 1.000.000 đồng. Tổng giá trị thặng dư nếu Tâm mua một chiếc xe đạp mới là bao nhiêu? *
2 điểm
Câu 41: Thặng dư của người tiêu dùng là *
2 điểm
Câu 42: Jen mua một máy tính mới với giá $450 và có được thặng dư tiêu dùng là $150. Điều này có nghĩa là *
2 điểm
Câu 43: Một đợt hạn hán làm giảm năng suất về nho, thặng dư của người tiêu dùng nho trên thị trường sẽ____, thặng dư của người sản xuất nho_____ *
2 điểm
Câu 44: Jen đánh giá thời gian của cô ấy là $60 cho một giờ. Cô ấy dành 2 giờ để làm việc nhà cho Mary. Mary sẵn lòng trả $300 cho việc nhà, nhưng họ thỏa thuận với giá là $200. Trong sự giao dịch này, *
2 điểm
Câu 45: Một sự cải tiến công nghệ làm bánh ngọt, sẽ làm _____ giá bánh ngọt trên thị trường và ______thặng dư của người tiêu dùng bánh ngọt. *
2 điểm
Câu 46: Đường cầu cho pizza là dốc xuống. Khi giá của pizza là $2, lượng cầu là 100. Nếu giá tăng lên $3 thì điều gì xảy ra đối với thặng dư người tiêu dùng *
2 điểm
Câu 47: Giả sử bánh ngọt là hàng hóa thông thường, khi cầu về bánh ngọt _____thì thặng dư của người sản xuất bánh ngọt sẽ _____. *
2 điểm
Câu 48: Chính sách thuế của chính phủ làm cho *
2 điểm
Câu 49: Khi thị trường ở trạng thái cân bằng, người mua là người có mức giá sẵn lòng trả ______ và người bán là người có chi phí sản xuất_______. *
2 điểm
Câu 50: Một sự phân bổ nguồn lực có hiệu quả tối đa hóa, phúc lợi xã hội đạt được chính là *
2 điểm
Gửi
Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.