Změny skupenství
Jméno *
Your answer
Příjmení *
Your answer
Třída *
Email *
Na email ti pošlu výsledek testu.
Your answer
Hodnocení
100-85%=1 jednička - velice dobré :-D jsi šikula
84-70%=2 dvojka - dobré :-) ale ještě kousek k dokonalosti
69-50%=3 trojka - zkus to ještě jednou ;-)
49-30%=4 čtyřka - nic moc, ještě to neumím
29-0%=5 pětka - tak to se ale vůbec nepovedlo :-(
Úkol č. 1 Uveď, v jakém skupenství se nacházejí látky při běžném tlaku i teplotě.
pevné
kapalné
plynné
Olej
Ropa
Žula
Metan
Guma
Úkol č. 2 Uveď, v jakém skupenství jsou tyto mnohokrát zvětšené obrázky látek.
pevné
kapalné
plynné
A
B
C
Úkol č. 3
Napiš správné odpovědi (nezapomínej na háčky a čárky)

Změna skupenství č. 1
1. b
Your answer
Změna skupenství č. 2
1. b
Your answer
Změna skupenství č. 3
1. b
Your answer
Změna skupenství č. 4
1. b
Your answer
Změna skupenství č. 5
1. b
Your answer
Změna skupenství č. 6
1. b
Your answer
Úkol č. 4
Vyber z nabídky a urči o jakou změnu skupenství se jedná.
Tvrdnutí betonu
1. b
Sušení prádla
1. b
Roztavení železa
1. b
Tvorba jinovatky
1. b
Uvolňování vonných látek ze svíčky
1. b
Tvorba rosy
1. b
Tající sněhulák
1. b
Úkol č. 5
Vyber správnou možnost.
Úkol č. 5a Mohu v hliníkové (Al) nádobě roztavit železo (Fe)?
2. b
Úkol č. 5b Jaké skupenství bude mít rtuť (Hg-např. náplň teploměrů) , jestliže ji ochladím na -20 stupňů C.
2. b
Úkol č. 6 Uveď zdali je tvrzení pravdivé.
10. b
Pravda
Lež
Když látky tuhnou, spotřebovávají teplo z okolí
Mezi varem a vypařováním není rozdíl. Jsou to jiná slova označující ten samý proces.
U většiny látek platí, že čím nižší teplota, tím větší roztažnost
Mezi silně těkavé látky řadíme např. slunečnicový olej nebo ropu.
Voda má oba dva body, jak  tuhnutí, tak i tání, 0 stupňů C.
Při uvolňování vonných látek z vonného gelu (např. gelové osvěžovače) dochází k tzv. sublimaci
Voda když zmrzne, zvětší tím svůj objem.
Amorfní látky při zahřívání postupně měknou.
Vypařování i var mění kapalné skupenství v plynné.
Krystalické látky nemají stejný bod tání a tuhnutí
Úkol č. 7
Koukni se na video a vyber jednu z možností
Urči o jakou změnu skupenství se jedná.
2. b
Úkol č. 8 Na čem zejména závisí rychlost vypařování
2. b
Úkol č. 9 Látky jako sůl, cukr, diamant, tuha, smaragd atp. označujeme jako tzv. látky .........
Your answer
Úkol č. 10 Látky jako sklo, plast, guma, vosk atp. označujeme jako tzv. látky .........
Your answer
Úkol č. 11 Kapaliny a plyny označujeme jedním slovem jako .......
Your answer
Úkol č. 12 Zaškrtni, na jakých fyzikálních veličinách závisí množství tepla potřebného k roztavení dané látky
Úkol č. 13 Zaškrtni, na jakých fyzikálních veličinách závisí množství tepla potřebného k ohřátí dané látky
Úkol č. 14 Urči množství tepelné energie potřebné k roztání látky (v kJ) jestliže je dáno m = 800 g a lt = 300 kJ/kg
Your answer
Úkol č. 15 Zaškrtni políčka, která pravdivě popisují var
Úkol č. 16 Zaškrtni políčka, která pravdivě popisují vypařování
Úkol č. 17 Co vynalezl roku 1679 francouzský matematik a fyzik Denis Papin?
Captionless Image
Your answer
Proveď kontrolu, zkontroluj, zda-li jsi vyplnil všechny otázky a test odešli.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms