สำรองที่นั่งเข้าร่วมฟังบรรยายส่งเสริมความรู้ที่ตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 เรื่อง “ศิลปะแห่งความสุข” วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 09.00 -12.00 น.ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี
เนื่องจากมีผู้สนใจแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมเต็มตามจำนวนแล้วจึงขอปิดการสำรองเข้าร่วมโครงการ
ขอบคุณค่ะ
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse