DOTAZNÍK k vypracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur

Vyplnenie tohto dotazníka je dobrovoľné. Jeho vyplnením však prispejete k lepšiemu spracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur, čo je základný dokument, ktorým sa bude riadiť rozvoj obce v rokoch
2015 – 2020.

  STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZDRUŽENIA/ORGANIZÁCIE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  OBEC A JEJ ROZVOJ

  This is a required question
  úroveň rekreačných služieb a možností oddychu
  služby pre turistov
  kvalita ciest, ulíc a chodníkov
  stav historických a kultúrnych pamiatok
  kvalita životného prostredia
  Please enter one response per row
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at most 5 options.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ĎAKUJEME ZA VYPLNENIE DOTAZNÍKA!