“ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ МОНГОЛ УЛСАД” судалгаа-Г
Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.
ТМЗН байгуулагдсаны 15 жилийн хүрээнд ТМЗҮ-ний мөн чанар, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох суурь судалгааг авч байна. Таны өгсөн мэдээлэл бидний судалгааны үр дүнд үнэтэй хувь нэмэр оруулах тул үнэн зөв мэдээлэл өгнө гэдэгт итгэлтэй байна.
Судалгааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 80148687
1. Ерөнхий мэдээлэл
Нас...
Хүйс *
Боловсролын төвшин *
Ажил эрхлэлтийн байдал *
Оршин суугаа газрын харъяалалын нэгж /дүүрэг, аймаг/
2. Татварын талаарх таны ойлголт
Татварын талаарх таны ойлголт *
Татварын талаарх ойлголт мэдээллийг анх хаанаас авч байсан вэ? *
Required
3. Татварын талаарх мэдээллийн эх үүсвэрийн талаар саналаа өгнө үү?
/Шаардлагатай мэдээлэл авч чаддаг эсэх/
Цахим татварын боловсролын системээр *
Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслийн үр нөлөөгөөр *
Татварын алба, сонирхогч талуудын сургалтаар дамжуулан *
Иргэний татварын тухай ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байна уу? Үгүй бол дараагийн асуултыг алгасна уу. *
Хэрэв тийм бол ямар арга замыг сонгон хэрэгжүүлэх нь зөв бэ? *
Required
5. Та доорх агуулгатай санал нийлж байна уу.
*
Огт санал нийлэхгүй
Зарим талаар санал нийлж байна
Хэлж мэдэхгүй
Ихэнхдээ санал нийлнэ
Бүрэн санал нийлж байна
Хувь хүн бүр татвар төлөгч
Татвар төлөх нь таны ирээдүйдээ хийж буй хөрөнгө оруулалт
Санаатай татвараа нуун дарагдуулах нь гэмт хэрэг
Би татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хөнгөлөлт эдлэх, татвараас чөлөөлөгдөх эрхээ бүрэн эдэлж чаддаг.
Би татвараа үнэн зөв тодорхойлж, тогтоосон хугацаанд төлөх үүргээ хангалттай биелүүлдэг.
6. Би дараах шалтгааны улмаас татварын хууль тогтоомжийг дагаж мөрддөг.
*
огт үгүй
заримдаа
хэлж мэдэхгүй
ихэнхдээ
үргэлж
Татварын алба татвар төлөгчдийн мэдүүлсэн бүх орлогыг хянах боломж хязгаарлагдмал учраас орлогоо бодитоор мэдүүлэх шаардлагагүй.
Татварын хууль тогтоомжийн талаарх хангалттай мэдээлэлгүй учраас би татвараа үнэн зөвөөр тайлагнаж чаддаггүй.
Хяналт шалгалтаас бусад тохиолдолд анхан шатны баримтыг хянадаггүй учраас татварын тайлангаа хуулийн хүрээнд гаргадаггүй.
Миний таньдаг хүмүүс татварын тайлангаа шударгаар тайлагнадаггүй бөгөөд торгууль, алданги төлж байгаагүй.
Төр татварын орлогыг зохисгүй зарцуулдаг.
Татварын хэмжээ хэтэрхий их.
Судалгаанд хамрагдсанд баярлалаа.
Судалгааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 80148687
Нас *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service