CLASES TP ONLINE / ONLINE PW CLASSES: Laboratori d'estudi de vídeo de processos de grup I / Laboratorio de estudio de vídeo de procesos de grupo I / Group Process Video Study Lab I
Email *
Classe/ Clase/ Class 1: 6 de OCTUBRE/ OCTOBER @ 17:30 – 20:30 CET
Laboratori d'estudi de vídeo de processos de grup I // Laboratorio de estudio de vídeo de procesos de grupo I // Group Process Video Study Lab I // AMB // CON // WITH LILY VASSILIOU

Aquesta classe en línia de dues parts sobre els processos de grup conté la pràctica a través de la supervisió, l'aprenentatge didàctic i l'aprenentatge a través de l'estudi de vídeos.

Esta clase en línea de dos partes sobre los procesos de grupo contiene la práctica a través de la supervisión, el aprendizaje didáctico y el aprendizaje a través del estudio de vídeos.

This two-part online class about Group Process contains practice through supervision, didactic learning and learning through video study


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aquestes dues classes formen part d’una mateixa sèrie. Per inscriure’s a la part II, cal d’haver-se inscrit prèviament a la part I. Aquestes classes són només per a estudiants de programes de formació en treballs de processos.

Estas dos clases forman una misma serie. Para inscribirse en la parte II, debes estar inscrita en la parte I. Estas clases son sólo para estudiantes del programa de formación de Trabajo de Procesos.

These two classes are a series. To register for Part II, you need to have registered for Part I. These classes are for students of process work training programs only.___________________________________________________________________________________________________


Precio/ Preu/ Cost: 40€ (cada clase// cada classe// each class)


*Si necesitas una reducción de la matrícula ponte en contacto con el profesor de la clase. También puede haber algunas becas de la Comisión de Becas - comisionbecastp@gmail.com

* Si necessites una reducció de la matrícula posa't en contacte amb el professor de la classe. També pot haver-hi algunes beques de la Comissió de Beques - comisionbecastp@gmail.com

*If you need a tuition reduction contact the teacher of the class. Some scholarships may also be available from the Scholarship Commission - comisionbecastp@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________


Data límit inscripció: 3 dies abans de cada classe

Fecha límite inscripción: 3 días antes de cada clase

Deadline for registration: 3 days before each class

___________________________________________________________________________________________________


IMPORTANTE / IMPORTANT:

Per finalitzar la inscripció, realitzeu el vostre pagament a Lily Vassiliou (vegeu la informació de pagament a continuació) i envieu una còpia de la transferència a lvassiliou@gmail.com

Para finalizar la inscripción, realiza el pago a Lily Vassiliou (información sobre el pago más abajo), y envía una copia de la transferencia a a lvassiliou@gmail.com

To finalise your registration, please make your payment to Lily Vassiliou (see Payment Information below), and send a copy of the transfer to lvassiliou@gmail.com

__________________________________________________________________________________________________INFORMACIÓ DE PAGAMENT/ INFORMACION DE PAGO/ PAYMENT INFORMATION:

(Sis plau, copieu, enganxeu i deseu la informació de pagament següent si no teniu el flyer de classe)
(Por favor, copia, pega y guarda la siguiente información de pago si no tienes el flyer de la clase)
(Please copy & paste the following payment information, if you don't have the flyer of the class)

TransferWise
IBAN: BE72 9671 8024 0716
BIC: TRWIBEB1XXX

Titular del compte / Titular de la cuenta / Account Holder:
Evangelia Krino Vassiliou

Contacte/ Contacto/ Contact:
Lily Vassiliou - lvassiliou@gmail.comPOLÍTICAS DE CANCELACIÓN // CANCELATION POLICY:

ES: https://www.trabajodeprocesos.net/es/politica-de-pagos/
EN: https://www.trabajodeprocesos.net/en/payment-policy-2/
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy