PRIHLÁŠKA na seminár Úvod do metodiky ABA v dňoch 22. a 23. mája 2015

seminár „Úvod do metodiky ABA“

Autistické centrum Andreas Vás pozýva na seminár „Úvod do metodiky ABA“. Cieľom semináru je oboznámenie odborníkov so základnými princípmi ABA (Aplikovanej behaviorálnej analýzy), jej východiskami, základnými pojmami a metodikou, spojených s možnosťami aplikovania v starostlivosti o ľudí s poruchou autistického spektra (PAS). Seminár obsahuje aj krátky náhľad do tvorby výukových programov a zaznamenávanie údajov dôležitých pre vyhodnocovanie procesu terapie s klientom.

Seminár je určený pedagógom, špeciálnym a liečebným pedagógom, logopédom, psychológom vychovávateľom, terapeutom alebo iným odborníkom, ktorí už majú skúsenosti s prácou s deťmi s autizmom, odborníkom pracujúcim v oblasti včasnej intervencie (Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, špeciálne základné a materské školy, VÚDPaP, zdravotnícke a iné organizácie).

TERMÍN
Piatok 22. 05. 2015 14:00 – 18:00
Sobota 23. 05. 2015 9:00 – 16:00

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Kapacita semináru je obmedzená na 20 miest. Prihlásiť sa môžete do 15. mája 2015.
Kontaktná osoba je Lucia Gvozdjáková, gvozdjakova@andreas.sk, tel. +421 905 746 280.
Občerstvenie je zabezpečené. Obed nie je započítaný v cene semináru.
Cena semináru je 40 EUR.
Účastníci semináru získajú certifikát, ako aj materiály k prednáškam a zoznam odporúčanej literatúry.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question