PRIHLÁŠKA na seminár Úvod do metodiky ABA v dňoch 22. a 23. mája 2015
seminár „Úvod do metodiky ABA“

Autistické centrum Andreas Vás pozýva na seminár „Úvod do metodiky ABA“. Cieľom semináru je oboznámenie odborníkov so základnými princípmi ABA (Aplikovanej behaviorálnej analýzy), jej východiskami, základnými pojmami a metodikou, spojených s možnosťami aplikovania v starostlivosti o ľudí s poruchou autistického spektra (PAS). Seminár obsahuje aj krátky náhľad do tvorby výukových programov a zaznamenávanie údajov dôležitých pre vyhodnocovanie procesu terapie s klientom.

Seminár je určený pedagógom, špeciálnym a liečebným pedagógom, logopédom, psychológom vychovávateľom, terapeutom alebo iným odborníkom, ktorí už majú skúsenosti s prácou s deťmi s autizmom, odborníkom pracujúcim v oblasti včasnej intervencie (Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, špeciálne základné a materské školy, VÚDPaP, zdravotnícke a iné organizácie).

TERMÍN
Piatok 22. 05. 2015 14:00 – 18:00
Sobota 23. 05. 2015 9:00 – 16:00

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Kapacita semináru je obmedzená na 20 miest. Prihlásiť sa môžete do 15. mája 2015.
Kontaktná osoba je Lucia Gvozdjáková, gvozdjakova@andreas.sk, tel. +421 905 746 280.
Občerstvenie je zabezpečené. Obed nie je započítaný v cene semináru.
Cena semináru je 40 EUR.
Účastníci semináru získajú certifikát, ako aj materiály k prednáškam a zoznam odporúčanej literatúry.

Záväzne sa prihlasujem na seminár "Úvod do metodiky ABA" *
22. a 23. mája 2015
Titul
príklad: PhDr., Mgr. ...
Your answer
Vaše Meno *
príklad: Anna
Your answer
Vaše Priezvisko *
príklad: Nováková
Your answer
Dátum narodenia *
príklad: 21.8.1968 (potrebujeme kvôli certifikátu)
Your answer
Pracovisko / inštitúcia / spoločnosť... *
názov pracoviska - príklad: Autistické centrum Andreas
Your answer
Pracovisko / inštitúcia / spoločnosť... *
adresa pracoviska - príklad: Galandova 7
Your answer
Pracovisko / inštitúcia / spoločnosť... *
adresa pracoviska - príklad: PSČ a mesto pracoviska
Your answer
Kontakt - pevná linka
Your answer
Kontakt - mobil *
Your answer
Kontakt - email *
Your answer
Vaše odborné vzdelanie *
Skúsenosti s deťmi s PAS - počet rokov praxe *
Skúsenosti s deťmi s PAS - školská prax *
ak priamo pracujete v školskom systéme alebo priamo spolupracujete so školami
Skúsenosti s deťmi PAS - veková skupina klientov *
Required
Mám predbežný záujem o ďalšie workshopy / semináre / školenia *
zaškrtnite, ak chcete byť informovaná/ý o plánovaných vzdelávacích aktivitách...rkshopoch...
Required
Priestor pre Vaše poznámky a otázky
Môžete prípadne napísať Vašu motiváciu apod.
Your answer
Súhlas so spracovaním údajov *
Súhlasím so spracovaním a uchovaním všetkých mojich osobných údajov, ktoré poskytujem Autistickému centru Andreas, Galandova 7, Bratislava, výlučne pre účely workshopu v súlade s rozhodnutím Komisie EÚ zo dňa 15. júna 2001 a zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov údajov v znení neskorších zmien a doplnkov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať, zmazať alebo opraviť osobné údaje.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service