ใบสมัครงาน : Employment Application

โปรดกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านลงในใบสมัครให้ครบถ้วน

  Captionless Image

  ส่วนที่ 1

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ประวัติส่วนตัว

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 3 ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรมดูงาน/ความสามารถทางภาษา/ความสามารถพิเศษ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ประวัติการฝึกอบรมดูงาน (ถ้ามี)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ความสามารถทางภาษา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ความสามารถพิเศษ

  This is a required question