แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนการสร้างงานกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Photoshop CS6
ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X ลงในช่องกระดาษคำตอบ ก ข ค หรือ ง
เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด
1. โปรแกรม Adobe Photoshop เหมาะสำหรับการใช้งานด้านใดจึงจะเหมาะสมที่สุด *
1 point
2. การแต่งตกแต่งภาพและงานบนเว็บไซต์มีความสำคัญอย่างไรกับโปรแกรม Photoshop *
1 point
3. Menu Tool Panel เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำงานข้อใด *
1 point
4. คำสั่ง Type เป็นคำสั่งสำหรับทำงานด้านใดจึงจะถูกต้องที่สุด *
1 point
5. Resolution เป็นการกำหนดภาพตามข้อใด *
1 point
6. ถ้าเราต้องการให้เลเยอร์ซ่อนไม่ปรากฏอยู่บนพื้นที่การทำงานแต่เลเยอร์ยังอยู่จะเลือกข้อใด *
1 point
7. ถ้าเราต้องการเพิ่มเลเยอร์จะเลือกไอคอนข้อใด *
1 point
8. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง *
1 point
9. สีโทนร้อนให้ความรู้สึกอย่างไร *
1 point
10. Switches เป็นคำสั่งสำหรับทำอะไร *
1 point
11. ลบส่วนประกอบของภาพ ควรเลือกใช้คำสั่งใด *
1 point
12. ถ้านักเรียนเลือกใช้คำสั่ง Quick Mask ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร *
1 point
13. เมื่อเราเลือกใช้คำสั่ง Select>Color Rang จะเป็นการปรับแต่งภาพตามข้อใด *
1 point
14. จากภาพเป็นวิธีการเลือกพื้นที่แบบใด *
1 point
Captionless Image
15. วิธีการบอกตำแหน่งภาพด้วย Ruler มีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร *
1 point
16. เส้นสำหรับใช้ในการอ้างอิงระยะบนภาพ กับการสร้างงานด้วย Photoshop ควรเลือกเส้นอะไร *
1 point
17. ถ้านักเรียนเลือกใช้คำสั่ง Edit > Transform ผลลัพธ์จะเป็นไปตามข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด *
1 point
18. ถ้าเลือกใช้คำสั่ง Edit>Transform>Distort จะได้ภาพออกมาลักษณะใด *
1 point
19. ถ้าเลือกใช้คำสั่ง Edit>Transform>Warp จะได้ผลลัพธ์ของภาพอย่างไร *
1 point
20. เมื่อเราใช้ คำสั่ง Content Aware Scale จะทำให้เกิดผลอย่างไร *
1 point
21. ไอคอน มีหน้าที่การทำงานตามข้อใด *
1 point
Captionless Image
22. ตัวอักษรแบบบิตแมพเหมาะสำหรับการนำเสนอข้อความตามข้อใดมากที่สุด *
1 point
23. คำสั่ง Windows > Paragraph Style เป็นคำสั่งตามข้อใด *
1 point
24. ถ้านักเรียนต้องการใส่เอฟเฟ็กต์พิเศษให้กับข้อความควรปรับแต่งข้อความตามข้อใด *
1 point
25. ถ้าเราทำการสร้างตัวอักษรคอนกรีตจะได้ผลลัพธ์ตามข้อใด *
1 point
26. ถ้าเราทำการสร้างตัวอักษรไฟนีออนจะได้ผลลัพธ์ตามข้อใดคำถามไม่ระบุชื่อ *
1 point
27. การปรับแต่งอักษรให้โค้ง คือคำสั่งตามข้อใด *
1 point
28. “เป็นวิธีการปรับสีอัตโนมัติ” ข้อความนี้เป็นการปรับภาพตามข้อใด *
1 point
29. ถ้าเราต้องการปรับระดับสีของภาพให้เข้มหรือจางลงควรใช้คำสั่งตามข้อใด *
1 point
30. การวิเคราะห์สีภาพในเชิงสถิติโดยใช้คำสั่งในข้อใดช่วยในการตัดสินว่า ควรเลือกปรับโทนสี แสง และเงาอย่างไร *
1 point
31. การปรับแต่งสีเฉพาะที่ควรใช้คำสั่งตามข้อใด *
1 point
32. คำสั่งในข้อใดต่อไปนี้ใช้ปรับระดับสีภาพ แสงและเงา *
1 point
33. คำสั่งในข้อใดต่อไปนี้เป็นการผสมสีของแต่ละภาพ *
1 point
34. คำสั่งในข้อใดต่อไปนี้เป็นเทคนิคการปรับแต่งภาพให้มีความแปลกใหม่ *
1 point
35. “เป็นวิธีการสร้างกรอบรูปแบบมีลวดลายวงกลมล้อมรอบได้ โดยกำหนดขนาดรัศมีของวงกลมและองศาการจัดวาง” จากข้อความนี้หมายถึงการสร้างกรอบรูปแบบใด *
1 point
36. ถ้าต้องการสร้างแบบลวดลายวงกลมคำสั่งใดถูกต้อง *
1 point
37. Drop Shadow เป็นคำสั่งสำหรับทำอะไร *
1 point
38. ผลลัพธ์ของการสร้างกรอบรูปแบบกระดาษอัดรูปคือข้อใด *
1 point
39. ผลลัพธ์ของการสร้างกรอบลายวงกลมคือข้อใด *
1 point
40. ผลลัพธ์ของการสร้างกรอบภาพเป็นรอยหยักคือข้อใด *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service