SOL·LICITUD MOBILITAT PROFESSORAT
D'acord amb la normativa vigent, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “professorat de l'INS Antoni Pous i Argila que participa en projectes de mobilitat" amb la finalitat de gestionar l'acció de mobilitat i de comunicació sobre projectes de mobilitat. La persona que emplena el següent formulari autoritza a l'INS Antoni Pous i Argila a fer ús de les dades anteriors pels motius esmentats anteriorment. Aquest full és emplenat per persones majors d'edat o per tutor/es o família dels i/o les alumnes interessats/des en participar en la mobilitat. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció del centre educatiu.
NOM I COGNOMS *
Per tal de no publicar dades personals en anunciar les candidatures seleccionades, si us plau, escriu un codi inventat (paraula, números...) que només tu identifiquis en veure'l publicat al tauler d'anuncis i a la pàgina web. Un codi que pot servir com a exemple podria ser: Profe007 *
DNI *
TELÈFON *
CORREU ELECTRÒNIC *
Cicle formatiu en el que imparteixes major nombre d'hores *
RELACIÓ LABORAL AMB EL CENTRE *
Llengües estrangeres que domines
ANGLÈS
FRANCÈS
PORTUGUÈS
ITALIÀ
ALTRES (català i castellà no són llengües estrangeres)
B1
B2
C1
C2
Clear selection
Títol que acredita el nivell lingüístic abans indicat (First Certificate Cambridge, Nivell B2 Generalitat de Catalunya, TOEFL...) *
De quin projecte de mobilitat del professorat FP vols ser-ne candidat? *
CARTA DE MOTIVACIÓ. Descriu breument quins motius tens per participar d’aquesta convocatòria *
Acceptació de les condicions
L'acte d'enviar la present sol·licitud suposa:
a) La plena acceptació de la participació en la selecció de professorat per a la present convocatòria de mobilitat internacional pel professorat del centre.

b) El compromís de realitzar una memòria posterior recollint els aprenentatges adquirits durant la mobilitat i realitzar una sessió per compartir-ho amb l'equip docent corresponent.

c) L'acceptació d'enviar el currículum en format EUROPASS a l'adreça electrònica: fpmobilitat@gmail.com

d) Presentar al coordinador/a de mobilitat internacional FP l'original i fotocòpia compulsada del document que acrediti el nivell de coneixement dels idiomes abans seleccionats.

e) L'acceptació de que el meu codi d'identificació inventat relacionat amb les
diferents fases del procés de selecció de la mobilitat internacional (professorat) es publiqui al taulell d’anuncis i/o a la pàgina web del centre.

Com elaborar un currículum EUROPASS
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy