ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (2015) - ΓΕΜΗ

Συναλλασσόμενων με το Τμήμα Μητρώου & Μηχανογραφικών Εφαρμογών/ΓΕΜΗ

Αγαπητή Κυρία/ Αγαπητέ Κύριε,
Το Τμήμα μας διερευνά τους παράγοντες ποιοτικής εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων Η άποψη σας θα μας βοηθήσει στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας..
Ευχαριστώ , Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μαρία Πετράκη

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question