หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูล
ใบงานที่ 3
ห้อง *
เลขที่ *
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ตอนที่ 1
ใบงานที่ 3.1
1. กรณีต้องการสืบค้นไฟล์เอกสาร "Word" ควรใช้วิธีการใด *
1 point
2. กรณีต้องการสืบค้นไฟล์นำเสนอ "Powerpoint" ควรใช้วิธีการใด *
1 point
3. กรณีต้องการสืบค้นไฟล์ เอกสารราชการ ตำราเรียน ควรเลือกสืบค้นด้วยวิธีการใด *
1 point
4. การบันทึกข้อมูลไฟล์แผ่นพับ "Publisher" จะได้ไฟล์นามสกุลใด *
1 point
5. การบันทึกข้อมูลเอกสาร Word จะได้ไฟล์นามสกุลใด *
1 point
6. การบันทึกข้อมูลงานนำเสนอ Powerpoint จะได้ไฟล์นามสกุลใด *
1 point
7. ตัวเลือกใดตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลนักเรียน ถูกต้องตามที่ครูกำหนด *
1 point
8. แฟ้มข้อมูลนักเรียน ประกอบด้วยแฟ้มย่อยกี่แฟ้ม อะไรบ้าง *
1 point
9.นักเรียนควรเลือกวิธีการค้นหาไฟล์ข้อมูลให้เร็วที่สุดด้วยวิธีใด *
1 point
10. กรณีนักเรียนทำโครงงานเรื่องวันรัฐธรรมนูญ นักเรียนควรตั้งชื่อไฟล์แผ่นพับนักเรียนอย่างไร *
1 point
11. ให้นักเรียนเลือกแฟ้มย่อยและชิ้นงาน ให้ตรงตามแฟ้มข้อมูลนักเรียน *
แฟ้มจัดเก็บข้อมูล
แฟ้มสะสมงาน
1.แฟ้มเว็บเพจ
2.แฟ้มรูปภาพ
3.แฟ้มเอกสาร Word
4.แฟ้มงานนำเสนอ powerpoint
5.แฟ้มมัลติมิเดีย
6.แฟ้มอื่นๆ
7.รายงานเรื่อง.....
8.งานนำเสนอเรื่อง.....
9.แผ่นพับเรื่อง.....
10.เว็บไซต์เรื่อง.....
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms