ריכוז הוצאות קופה קטנה

פרט למילוי הטופס יש לכתוב שם על הקבלה ולנעוץ אותה בלוח של מיכל.
במידה ובאותה קבלה נרכשו גם פריטים אחרים שלא קשורים, יש להדגיש את הפריט שנקנה לצרכי המעבדה.

תודה על שיתוף הפעולה!
הגזברות

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question