เทคนิคการนำเสนอ แบบทดสอบ
อบรมวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัท  ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  โดยอาจารย์มนตรี อชรายุวัฒนา
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ/ สกุล(ภาษาไทย) *
1.วัตถุประสงค์หลักของการนำเสนองาน คือ การโน้มน้าวจูงใจ 
*
1 point
2 ช่วงเวลาที่ควรเรียกความสนใจจากผู้ฟังมากที่สุดคือช่วงสิ้นสุดของการนำเสนอเพื่อให้ผู้ฟังได้จดจำ
*
1 point

3 การนำเสนอซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นาน เช่น ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ในกรณีนี้ผู้นำเสนอไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ฟังได้

*
1 point

4 การจัดทำเนื้อหา หรือ โครงสร้างของนำเสนอควรแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเริ่มต้นและช่วงสรุป (ช่วงจบ)

*
1 point
5 ช่วงการนำเสนอที่ผู้ฟังสนใจมากที่สุดหรือมีสมาธิสูงสุด คือ ช่วงจบหรือช่วงสรุปทบทวน
*
1 point

6 การนำเสนอโดยใช้สไลด์จำนวนมากๆ จะทำให้การถ่ายทอดประสบความสำเร็จมากขึ้น

*
1 point

7 การศึกษาสไตล์การเรียนรู้ การวางตัว และภูมิหลังของผู้ฟัง และพยายามที่จะปรับเปลี่ยน สไตล์การนำเสนอให้เข้ากับผู้ฟังแต่ละกลุ่มจะช่วยให้การนำเสนอประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

*
1 point
8 ผู้นำเสนองานควรสร้างบรรยากาศ หรือ สิ่งแวดล้อมการนำเสนอให้เป็นทางการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ฟัง 
*
1 point

9 ผู้นำเสนอไม่ควรใช้ช่วงเวลาถาม – ตอบ (Q & A) กับผู้ฟัง โดยเฉพาะในกรณีของการนำเสนอประเภทแจ้งข้อมูลให้ทราบ

*
1 point

10 การสร้างความหลากหลายให้กับการถ่ายทอด และความหลากหลายของเนื้อหาอาจทำได้ยาก โดยเฉพาะในกรณีที่การนำเสนอมีเนื้อหาสลับซับซ้อน เนื้อหาในเชิงวิชาการ หรือ เชิงเทคนิค

*
1 point

11 ผู้ฟังจะสามารถจดจำเนื้อหาจากการนำเสนอได้ดีที่สุดผ่านข้อความ (Text) บนสไลด์

*
1 point

12 กรณีของการนำเสนอในเชิงวิชาการ หรือ ในเชิงเทคนิค กรณีนี้ผู้นำเสนอไม่สามารถใช้โทนเสียงสูงต่ำได้ เพราะจะทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือ

*
1 point

13 การนำเสนอคือการสื่อสารอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุนี้การสื่อสารที่ดีควรอยู่บนพื้นฐานของการบรรยายเป็นหลัก

*
1 point

14 สื่อที่สำคัญที่สุดในการนำเสนอคือสื่อที่อยู่ในรูปของสไลด์ เนื่องจากการใช้สื่อดังกล่าวแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ

*
1 point

15 การกำหนดหัวข้อ หรือ Topics ในการนำเสนอ และมีการแจ้งให้ผู้ฟังทราบตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ผู้นำเสนอควรทำ โดยเฉพาะของการนำเสนอเพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบ

*
1 point

16 ผู้นำเสนอสามารถใช้โน้ตย่อประกอบการนำเสนอได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ค้นพบว่าเนื้อหามีความซับซ้อน หรือยากต่อการจดจำเพื่อป้องกันไม่ให้การนำเสนอออกนอกประเด็น 

*
1 point

17 ช่วงเวลาที่ควรถ่ายทอดโดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ฟังมากที่สุดคือช่วงต้นของการนำเสนอ

*
1 point

18 การจัดห้องประชุม หรือ พื้นที่สำหรับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ คือ การจัดแบบห้องเรียน (Classroom)

*
1 point

19 เนื้อหาบนสไลด์ควรประกอบด้วยข้อความที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด คือ ควรอยู่ในรูปของประโยคเพื่อความเข้าใจชัดเจนของผู้ฟัง และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้หลังสิ้นสุดการนำเสนอ

*
1 point

20 ปริมาณของเนื้อหาในช่วงต้นต้นของการนำเสนอไม่ควรเกินประมาณ 30% ของเนื้อหาทั้งหมดเพื่อประสิทธิภาพของการนำเสนองาน

*
1 point
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy