แบบกรอกข้อมูลการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการการดูแลรักษาพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย กรณี การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
คำชี้แจงโปรดอ่าน : หากโรงเรียนใดไม่มีการร้องขอใช้อาคาร โรงเรียนไม่ต้องกรอกข้อมูลมาในแบบฟร์อมนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
กรุณากรอกข้อมูลการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ 1 สถานที่ ต่อ 1 ครั้ง และหากมีจำนวนการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่หลายแห่ง ต้องกรอกใหม่ทุกครั้ง
1. โรงเรียน
2. อนุญาตให้ใช้อาคารในสถานศึกษาเป็นสถานที่พักคอยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว
3. อนุญาตให้ใช้อาคารในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม
4. อำเภอ
5. ชื่อ - นามสกุล ผู้บริหารสถานศึกษา
6. เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหารสถานศึกษา
7. ประเภทการขอใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษา *
8. หน่วยงานที่ขอใช้อาคารสถานที่
9. จำนวนเตียง (ใส่เฉพาะตัวเลข)
10. วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษา
11. วัน เดือน ปี ที่เลิกใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษา
12. รวมจำนวน วัน ในการขอใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษา (ใส่เฉพาะตัวเลข)
13. ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสานงาน
14. ตำแหน่งผู้ประสานงาน
15. เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ประสานงาน (กรุณาพิมพ์ตัวเลขติดกัน)
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ / Thank you for your cooperation
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง. Report Abuse