ค่ายไปกลับ 5 วัน กรุงเทพ
ค่ายพัฒนาเยาวชน Growth Mindset Day Camp (ไปเช้า - เย็นกลับ 5 วัน )
จัดโดย SMART-i Academy
Email address *
Confirm Email *
Your answer
What's Growth Mindset
Concept SMART-i
เสียงจากผู้ก่อตั้ง SMART–i Camp
Self esteem กับ Growth mindset คือหลักการพื้นฐานของ SMART–i Camp ซึ่งสร้างสรรค์โดยครูแก๊ป ศิริภพ โสมาภา ผู้บริหารโรงเรียนโสมาภาและผู้ก่อตั้ง Smart–i Camp

ด้วยประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนและการสร้างสรรค์แคมป์มามากกว่า 15 ปีอีกทั้งยังเป็นคุณพ่อลูกสามที่เลี้ยงลูกด้วยแนวคิดทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองมาตลอด ครูแก๊ปจึงมั่นใจว่า SMART–i Camp คือแคมป์ที่สร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความสุขและความสำเร็จในชีวิต

“เรามั่นใจที่จะให้เด็กทุกคนมาเข้าแคมป์ของเรา หลังจากที่เราได้ทดสอบมาอย่างเข้มข้นหลายปีจนมั่นใจว่าสิ่งที่แคมป์นี้นำเสนอคือองค์ประกอบในการใช้ชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ เราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาหลักของประเทศภายในระยะเวลาอันสั้น เราจึงขอมาทำหน้าที่เป็นตัวช่วยพ่อ แม่ ผู้ปกครองทุกคนแทน”

.... ครูแก๊ป ผู้อำนวยการค่าย SMART-i Camp
ค่ายนี้เหมาะกับใคร ?
สำหรับเด็กประถม

อายุตั้งแต่ 6 - 12 ปี (น้องกำลังขึ้นป.1- ป.6)
ค่ายแยกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 8 คน/พี่ดูแล 1 คน)

(จำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 80 คนเท่านั้น)
ช่วงเวลาการทำกิจกรรม
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 8.00 น.

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม
ค่ายเราจัดหนักจัดเต็มตลอด 5 วัน มีสถานที่ให้ผู้ปกครองเลือกตามความสะดวก ดังนี้

1. แผนที่สภาคริสตจักร ราชเทวี
http://bit.ly/สภาคริสตจักร

2. แผนที่ KX วงเวียนใหญ่
Google Map :http://bit.ly/อาคาร_KX

3. มูลนิธิเซนมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ทองหล่อ 25
Google Map : http://bit.ly/ทองหล่อ25
กิจกรรมต่างๆภายในค่าย (กิจกรรมใหม่)
5 Days Camp
(ค่ายแต่ละ Theme จะมีกิจกรรมเหมือนกัน ท่านสามารถลงเรียนซ้ำได้)

เนื่องจากเป็นค่าย Short Course เรามีความคิดจะนำเอาศาสตร์อื่นๆ เช่น Art & Craft , Cooking, Science, และ Acting ไปเป็นกระบวนการสร้าง Growth Mindset โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ


Day 1 กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัยทางจิตวิทยา (กิจกรรมไม่มีการตัดสิน ยอมรับในตัวตนตัวเองและผู้อื่น)
Day 2 Team Challenge (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นทีมที่ท้าทาย-เหมาะกับวัย)
Day 3 กิจรรมประจำ Theme ค่าย (ฝึก Creativity, Teamwork และ Growth Mindset)
3.1 ค่าย Art & Craft เรียนรู้การนำสิ่งของรอบตัวมาสร้าง
3.2 ค่าย Cooking สนุกกับการทำขนมอบที่ไม่ต้องใช้เตาอบ
3.3 ค่าย Science นำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาใช้สร้าง Growth Mindset
3.4 ค่าย Acting เรียนรู้ตนเอง และการปรับตัวกับผู้อื่น

Day 4 Adventure นอกสถานที่ ณ Super Park ที่ IconSiam เป็นสวนสนุกจาก Finland
Day 5 Action Board (กิจกรรมสรุป สร้าง Portfolio เป้าหมายเป็นแผนปฏิบัติต่อเนื่องหลังค่าย)
กิจกรรมสร้าง Self-Esteem กิจกรรมนำเสนอผลงานตนเอง (จากวันที่ 4) & Show

** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับจากค่ายเรา
– ประสบการณ์เข้าค่ายช่วงปิดเทอมที่สนุกที่สุด
– ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem)
– ความพยายาม กล้าเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ (Growth Mindset)
– การกล้าแสดงออกในทางที่ถูก และมีสัมมาคารวะ
– มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมากขึ้น
– สังคมเพื่อนคุณภาพ

ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมค่าย
กิจกรรมจัดเต็ม ตลอด 5 วัน (40 ชม.)
ด้วยค่าใช้จ่ายเพียง 8,500 บาท / คน
สอบถามข้อมูลการชำระเงินและแจ้งการชำระเงินทาง Line@ : smart-i-camp

สามารถชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชี ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี บจ. สมาร์ท-ไอ เลขที่ 192-4-29345-7

***การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว***
วิธีการขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการลงทะเบียนเข้าค่าย และการขอคืนเงินลงทะเบียน
วิธีการขอเปลี่ยนแปลง

1. สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ต้องการเข้าร่วมได้ โดยแจ้ง 7 วันก่อนวันที่เริ่มค่ายที่ท่านสมัครไว้เดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ต้องเป็นประเภทค่ายเดียวกัน และสามารถรักษาสิทธิ์ไว้ได้ 1 ปี นับจากวันที่ท่านชำระเงิน

กรณีการเปลี่ยนแปลงเป็นค่ายที่ราคาไม่เท่ากัน และมีส่วนต่างค่าลงทะเบียน ท่านจะต้องชำระเงินเพิ่ม หากค่ายที่เปลี่ยนมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า และทางค่ายจะคืนเงินส่วนต่าง หากค่ายที่เปลี่ยนมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า

2. สามารถแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมค่ายได้ โดยแจ้ง 7 วันก่อนวันที่เริ่มค่ายที่ท่านสมัคร โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ 500 บาท

3. สามารถแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมค่ายได้ โดยมีค่าธรรมเนียม ดังนี้
- แจ้งก่อนวันเริ่มเข้าค่ายที่ท่านสมัครน้อยกว่า 15 วัน คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 50%ของค่าค่ายที่ท่านชำระ
- แจ้งก่อนวันเริ่มเข้าค่ายที่ท่านสมัคร 15 วัน คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 30% ของค่าค่ายที่ท่านชำระ
- แจ้งก่อนวันเริ่มเข้าค่ายที่ท่านสมัคร 1 เดือน หรือแจ้งล่วงหน้านานกว่านั้น คิดค่าธรรมเนียม 1,000 บาท


รูปแบบและวิธีการคืนเงิน
1. กรณีชำระค่าค่ายผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี โดยวิธีโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร
เอทีเอ็ม ค่ายจะทำการคืนเงินค่าค่าย คืนกลับเข้าบัญชีธนาคาร ที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งไว้ที ภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบ*

2. กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต แบบชำระเงินเต็มจำนวน หรือแบบผ่อนชำระ ค่ายจะทำการคืนเงินค่าค่ายกลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิต ที่ลูกค้าได้ทำการชำระไว้ ภายในระยะเวลา 15 – 30วัน


หลักฐานการขอคืนเงิน
ส่งหลักฐานการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน และเลขที่บัญชีที่ต้องการให้โอนเงินคืน พร้อมรายละเอียดการสมัคร ได้แก่ ชื่อ สกุล รุ่นที่สมัคร มาที่ line : @smart-i-camp
ถ้าไม่มีหลักฐานการโอนเงิน ทางค่ายขอสงวนสิทธิในการคืนเงินให้

- บัญชีที่ให้โอนเงินคืน ต้องเป็นบัญชีเดียวกับบัญชีที่โอนเงินมา
- ในกรณีที่มีค่าธรรมเนียมในการโอนจะถูกหักจากเงินที่โอนคืน

สิ่งที่เด็กๆจะได้รับ
1. Action Board
2. เสื้อยืด
3. ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้
4. หมวก SMART-i Team สุดเท่
5. ประกันอุบัติเหตุ
6. อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารว่าง 10 มื้อ
7. Thumb Drive รูปสวยๆ บันทึกความทรงจำ
8. อัตราส่วนครูพี่เลี้ยงต่อเด็ก 1 : 8
9. อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
10. แบบสังเกตุพัฒนาการ
11. ใบเกียรติบัตร
รับฟังการสรุปกิจกรรมและชมการแสดงของเด็กๆ
ในวันสุดท้ายของค่าย เรียนเชิญผู้ปกครองรับฟังสรุปกิจกรรมและชมการแสดงของเด็กๆ

เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม (ตามสถานที่ที่ผู้ปกครองเลือก)

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ปกครอง

สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ครูแก๊บ : 062-656-9154
Facebook : https://www.facebook.com/smarticamp/
Line@ : @smart-i-camp
Website : http://www.smart-icamp.com/
Youtube Channel : Smart-i Academy
ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมค่าย
ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ โดยทางบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ และจะล็อกที่ไว้ให้เฉพาะท่านที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เท่านั้น เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว หากไม่โอนเงินภายใน 7 วันทำการ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ขั้นตอนที่ 2 : โอนเงินเต็มจำนวน เข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี บจ. สมาร์ท-ไอ เลขที่ 192-4-29345-7

ขั้นตอนที่ 3 : การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้แจ้งโอนเงินแล้วเท่านั้น แจ้งโอนเงินได้ที่ Line@: @smart-i-camp


หากท่านต้องการลงทะเบียนสมัครเข้าค่ายกับเรา ให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหน้าถัดไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy