สมัครโครงการอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ Critical Thinking วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 (รุ่นที่ 2)
เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว จึงขอปิดการรับสมัคร
ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจโครงการอบรมของภาควิชาการบัญชี
หากท่านใดประสงค์ที่จะเข้าอบรมในครั้งถัดไปขอความกรุณากรอกข้อมูลที่ https://forms.gle/6HZmgf4o36sQ92aF9

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามโครงการอบรมได้ที่เพจ Facebook : Acctraining CBS Chula ขอบคุณค่ะ

This form was created inside of Chulalongkorn Business School. Report Abuse