Celoživotní vzdělávání lékárníků v České republice v roce 2014

Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si Vás požádat o pomoc při vyplnění tohoto dotazníku pro účely výzkumu zaměřeného na zmapování současné situace a Vašich názorů na celoživotní vzdělávání lékárníků v České republice.
Obdobný dotazník bude distribuován také lékárníkům v Anglii pro účely mezinárodního srovnání. Veškeré údaje budou zpracovány anonymně a výsledky použity jako součást rigorózní práce a zveřejněny v profesním periodiku.
Tento výzkum je realizován ve spolupráci s Ústavem aplikované farmacie Farmaceutické fakulty VFU Brno a má podporu České lékárnické komory (ČLnK) a Mladých lékárníků, o.s.
Velice Vám děkuji, Mgr. Michal Papáček

U každé otázky prosím vyberte odpověď, se kterou se nejvíce ztotožníte.

  I) Celoživotní vzdělávání lékárníků – obecně

  1. Povinností lékárníka má být i celoživotní vzdělávání.
  2. Věnoval/a bych se celoživotnímu vzdělávání z vlastního zájmu,    i kdyby nebylo povinné. 
  3. Celoživotní vzdělávání má probíhat v rámci určitých pravidel, podle stanoveného konceptu schváleného ČLnK.
  4. Lékárníci absolvující celoživotní vzdělávání poskytují pacientům lepší péči.
  Please enter one response per row