Szkolenia Elsevier SciVal: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Data szkolenia: poniedziałek, 26 listopada 2018
Godzina: 12:00-14:30.
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, Świętokrzyska 21E, 25-406 Kielce.
W przypadku gdy do dnia 22 listopada nie zarejestruje się minimalna liczba 16 uczestników, szkolenie może zostać przełożone na późniejszy termin, o czym zostaną poinformowani zarejestrowani uczestnicy drogą mailową.
Dawid Surmik, dawid@surmik.pl, w tytule zawierając słowa kluczowe: SciVal, Kielce.

Plan szkolenia:

1. Podstawowe informacje o osiągnięciach naukowych w bazie SciVal - omówienie zasobów narzędzia SciVal i wskaźników bibliometrycznych wykorzystywanych do oceny dorobku naukowego.
2. Zwiększenie widoczności - porządkowanie profilu autora i instytucji (moduł Overview).
3. Prezentacja doskonałości badawczej - szukanie czynników różnicujących (moduł Overview/Topics), analiza porównawcza z podobnymi instytucjami z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników ilościowych (moduł Benchmarking).
4. Znajdywanie współpracowników - przedstawienie już istniejącej współpracy, znalezienie nowych możliwości (moduł Collaboration).
5. Zrozumienie obszarów badawczych - szczegółowe omówienie tematów i obszarów badawczych (moduł Research Areas).
6. Dzielenie się wiedzą w organizacji - tworzenie i udostępnianie raportów.
7. Dyskusja oraz omówienie kwestii dotyczących zastosowania SciVal wobec wyznawań, jakie stawia polskim uczelniom nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz jej przepisy wprowadzające

Ochrona danych osobowych
Informacje osobiste tutaj podane będą używane przez Elsevier Limited i/lub jego współpracowników dla poinformowania Państwa o imprezach Library Connect, publikacjach a także mogących Państwa interesować produktach i usługach firmy Elsevier. Informacje mogą też zostać użyte dla zasięgnięcia Państwa opinii na tematy branżowe oraz zdania na temat produktów i usług Elseviera. Jeśli nie życzą sobie Państwo, by kontaktowano się z Państwem w tym celu, proszę zaznaczyć "Nie" w "alertach i Ankietach" poniżej. Elsevier szanuje Państwa prywatność i nie udziela, sprzedaje ani nie ujawnia Państwa danych osobowych stronom trzecim bez Państwa zgody.
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Email służbowy *
Your answer
Instytucja *
Your answer
Stanowisko / Specjalność *
Your answer
Funkcja *
Required
Okazjonalnie Elsevier może kontaktować się z Państwem, aby przekazać najnowsze informacje o naszych produktach, usługach, promocjach i wydarzeniach, które mogą być dla Państwa przydatne. Proszę wskazać, czy chcieliby Państwo, aby firma Elsevier kontaktowała się z Państwem w tych kwestiach.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Dawid Surmik. Report Abuse - Terms of Service