แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมพระคริสตธรรมไทยตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562  โดยให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว   และมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านให้มีความปลอดภัย    สิทธิในส่วนนี้หมายถึงสิทธิตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน    ท่านสามารถขอใช้สิทธิเหล่านี้กับสมาคมฯ ได้   ภายใต้เงื่อนไขที่
กฎหมายกำหนดและกระบวนการจัดการสิทธิของสมาคมฯ

สมาคมฯ ขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้  เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล  ติดต่อ
สื่อสาร และพิจารณาคำขอใช้สิทธิให้กับท่าน

โปรดระบุว่าท่านคือใคร *
ชื่อ - นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ *
Email *
โปรดระบุประเภทคำขอของท่าน *
โปรดระบุเหตุผลของท่านในการยื่นคำขอ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy