แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา2560
โรงเรียนอรรถญาสาธิต
ขั้นที่1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
ขั้นที่2 ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมินความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา2560
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับ 5 = พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 = พึงพอใจมาก
ระดับ 3 = พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 = พึงพอใจน้อย
ระดับ 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
สถานที่ในการจัดกิจกรรม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
รูปแบบการจัดกิจกรรม
ระบบเสียง และเครื่องเสียง
การแสดงนักเรียนแต่ละชั้น
เกม และกิจกรรมของนักเรียน
ของรางวัลมีความเหมาะสม เพียงพอ
การบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
การให้ความร่วมมือของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม
ภาพรวมในการจัดกิจกรรม
ต้องการให้โรงเรียนจัดเองในปีต่อไป
ข้อแนะอื่นที่ต้องการให้โรงเรียนปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมวันเด็กปีต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms