ХИ-4 Дээд боловсролын оюутны сэтгэл ханамжийн судалгаа 2019-2020 оны х/жилийн 1-р улирал
Тус сургуулийг сонгон суралцаж буй танд талархал дэвшүүлье.

Тус сургуулийн сургалтын үр дүн, үйл ажиллагаанд хэр сэтгэл ханамжтай байгааг тодорхойлох үндсэн зорилготой санал асуулгад идэвхитэй оролцоно уу.
1.Оюутан та тус сургуульд элсэн орохдоо сургууль, мэргэжлийнхээ талаарх мэдээллийг хэнээс авсан бэ? *
2.Оюутан та сурч буй сургууль болон сонгосон мэргэжилдээ хэр сэтгэл ханамжтай байдаг вэ? *
Сэтгэл ханамж маш сайн
Сэтгэл ханамжтай
Сэтгэл ханамж дунд зэрэг
Сэтгэл ханамжгүй
Сургалтын үр дүн
Сургалтын орчин
Багш нарын мэдлэг чадвар
Сургуулийн нэр хүнд
Шаталсан сургалттай
БАГШИЙН ТАЛААРХ ҮНЭЛГЭЭ
Хичээл ордог багш нартаа үнэлгээ өгнө үү
Л.Ганцолмон /Хоолны газрын төлөвлөлт, тооцоо/
Маш их сэтгэл ханамжтай
Сэтгэл ханамжтай
Дунд зэрэг
Ханамжгүй
Огт ханамжгүй
Тухайн хичээлийн багшийн мэдлэг
Хичээлийн бүтэц, зохион байгуулалт
Хичээлдээ бэлтгэж ирдэг байдал
Хичээлээ оюутанд хүргэх ур чадвар буюу олон төрлийн аргыг оновчтой хэрэглэдэг байдал
Асуултанд хариулж байгаа байдал
Ангийн болон хичээлийн таатай уур амьсгал бүрдүүлэх чадвар
Оюутны сурах арга барилд дэмжлэг болдог байдал
Оюутны бие дааж хийх ажилд зохих дэмжлэг үзүүлж цаг гаргадаг байдал
Оюутны чадамжийг үнэн бодитой үнэлдэг байдал
Багшийн мэргэжлийн ёс зүйг сахиж ажилладаг байдал
Б.Цогзолмаа /Хүнсний үйлчилгээний аюулгүй байдал, чанарын хяналт, Хүнсний шинжилгээний аргууд/
Маш их сэтгэл ханамжтай
Сэтгэл ханамжтай
Дунд зэрэг
Ханамжгүй
Огт ханамжгүй
Тухайн хичээлийн багшийн мэдлэг
Хичээлийн бүтэц, зохион байгуулалт
Хичээлдээ бэлтгэж ирдэг байдал
Хичээлээ оюутанд хүргэх ур чадвар буюу олон төрлийн аргыг оновчтой хэрэглэдэг байдал
Асуултанд хариулж байгаа байдал
Ангийн болон хичээлийн таатай уур амьсгал бүрдүүлэх чадвар
Оюутны сурах арга барилд дэмжлэг болдог байдал
Оюутны бие дааж хийх ажилд зохих дэмжлэг үзүүлж цаг гаргадаг байдал
Оюутны чадамжийг үнэн бодитой үнэлдэг байдал
Багшийн мэргэжлийн ёс зүйг сахиж ажилладаг байдал
Б.Хишигмаа /Онцлог бүлгийн хоол зүй, Хүнсний бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын технологи/
Маш их сэтгэл ханамжтай
Сэтгэл ханамжтай
Дунд зэрэг
Ханамжгүй
Огт ханамжгүй
Тухайн хичээлийн багшийн мэдлэг
Хичээлийн бүтэц, зохион байгуулалт
Хичээлдээ бэлтгэж ирдэг байдал
Хичээлээ оюутанд хүргэх ур чадвар буюу олон төрлийн аргыг оновчтой хэрэглэдэг байдал
Асуултанд хариулж байгаа байдал
Ангийн болон хичээлийн таатай уур амьсгал бүрдүүлэх чадвар
Оюутны сурах арга барилд дэмжлэг болдог байдал
Оюутны бие дааж хийх ажилд зохих дэмжлэг үзүүлж цаг гаргадаг байдал
Оюутны чадамжийг үнэн бодитой үнэлдэг байдал
Багшийн мэргэжлийн ёс зүйг сахиж ажилладаг байдал
В.Сосорбарам /Олон үндэстний хоол үйлдвэрлэлийн технологи/
Маш их сэтгэл ханамжтай
Сэтгэл ханамжтай
Дунд зэрэг
Ханамжгүй
Огт ханамжгүй
Тухайн хичээлийн багшийн мэдлэг
Хичээлийн бүтэц, зохион байгуулалт
Хичээлдээ бэлтгэж ирдэг байдал
Хичээлээ оюутанд хүргэх ур чадвар буюу олон төрлийн аргыг оновчтой хэрэглэдэг байдал
Асуултанд хариулж байгаа байдал
Ангийн болон хичээлийн таатай уур амьсгал бүрдүүлэх чадвар
Оюутны сурах арга барилд дэмжлэг болдог байдал
Оюутны бие дааж хийх ажилд зохих дэмжлэг үзүүлж цаг гаргадаг байдал
Оюутны чадамжийг үнэн бодитой үнэлдэг байдал
Багшийн мэргэжлийн ёс зүйг сахиж ажилладаг байдал
Л.Гүнсмаа /Зураг төслийн автоматжуулалт/
Маш их сэтгэл ханамжтай
Сэтгэл ханамжтай
Дунд зэрэг
Ханамжгүй
Огт ханамжгүй
Тухайн хичээлийн багшийн мэдлэг
Хичээлийн бүтэц, зохион байгуулалт
Хичээлдээ бэлтгэж ирдэг байдал
Хичээлээ оюутанд хүргэх ур чадвар буюу олон төрлийн аргыг оновчтой хэрэглэдэг байдал
Асуултанд хариулж байгаа байдал
Ангийн болон хичээлийн таатай уур амьсгал бүрдүүлэх чадвар
Оюутны сурах арга барилд дэмжлэг болдог байдал
Оюутны бие дааж хийх ажилд зохих дэмжлэг үзүүлж цаг гаргадаг байдал
Оюутны чадамжийг үнэн бодитой үнэлдэг байдал
Багшийн мэргэжлийн ёс зүйг сахиж ажилладаг байдал
ОЮУТНЫ ХӨГЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР
Оюутны хөгжил үйлчилгээний талаар дараах үнэлгээг өгнө үү
1.“Оюутан та сургуулиас зохион байгуулдаг ямар нэгэн секц, дугуйлан, хамтлаг, клубт хамрагдаж байна уу? *
2.“Оюутны үйлчилгээний талаар үнэлгээ өгнө үү *
Хангалттай сайн /5/
Хангалттай /4/
Дунд зэрэг /3/
Дунджаас доогуур /2/
Хангалтгүй /1/
Суралцагчдыг сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцуулж, мэдээлэл зөвлөгөө өгдөг
Суралцагчдад сургалтын төлбөр төлөлт болон тэтгэлэгийн талаар мэдээллийг түгээх, хамрагдахад тусалдаг
Суралцагчдын оролцоонд тулгуурласан нийгэм, хүмүүнлэгийн чиглэлтэй ажил үйлчилгээг зохион байгуулдаг
Суралцагчдын дунд ёс суртахууны талаарх сургалт, ажил зохион байгуулдаг
Суралцагчдыг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, хууль эрх зүйн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгдөг.
Оюутанд ажил мэргэжлийн чиг баримжааны зөвлөгөөг өгдөг
Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллээр үйлчлэх, ажлын байранд зуучлах ажлыг зохион байгуулдаг
Сэтгэл зүйн чиглэлээр зөвлөн туслах байдал
Суралцагчдын эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих ажлыг зохион байгуулдаг.
Хичээлийн бус цагаар суралцагчдын авьяас чадварыг хөгжүүлэх секц, дугуйлан явагддаг.
Оюутны байранд амьдардаг бол оюутны байрын тохижилт, тав тухыг дүгнэвэл
Сургуулийн оюутны зөвлөлийн үйл ажиллагааг дүгнэвэл
Номын сангийн хүртээмжийн чанарыг дүгнэвэл
IET cafe-н /цайны газар/ үйлчилгээний чанарыг дүгнэвэл
Санал хүсэлт байвал бичнэ үү
Your answer
Санал асуулгад хамрагдсанд баярлалаа. Сурлагын өндөр амжилт хүсье.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Institute of Engineering and Technology. Report Abuse