2. Exercise is Medicine Congress
Formularz rejestracyjny dla Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na 2. Kongres Exercise is Medicine Poland, który odbędzie się w dniach 18-20 października 2019 r. na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

***

Registration form for students of Medical University of Warsaw and Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw for the 2nd Exercise is Medicine Congress that will take place on Campus of Medical University of Warsaw between October 18th-20th 2019.
Email address *
Imię | Name *
Your answer
Nazwisko | Surname *
Your answer
Moja Uczelnia | My University *
Numer indeksu | Student index number *
Your answer
Kierunek studiów | Degree *
Rok studiów | year of studying *
Skąd dowiedziałeś się o naszym kongresie? | How did you find out about our congress? *
Required
Komentarze, uwagi, pytania | comments, remarks, questions
Your answer
Zgoda | Agreement *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji na 2. Kongres Exercise is Medicine (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm. i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). | I agree for my data being processed for the purposes of the registration process at the 2nd Congress Exercise is Medicine (in accordance with the Act of 10.05.2018 on the Protection of Personal Data; uniform text: Journal Of Laws of 2018, item 1000 as amended and in accordance with art. 13 section 1 and item 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of EU from 27 April 2016).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy