Zahrádkové osady
Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který přispěje ke zjištění současného stavu a perspektivy zachování zahrádkových osad. Výzkum probíhá ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze a Magistrátu hl. m. Prahy a jeho výsledky budou použity ke zpracování koncepce rozvoje zahrádkových osad v Praze.

Výsledky budou součástí Generelu zahrádkových osad, proto Vám vděční za jeho případné rozšížení i mezi další osady.

Název osady *
Your answer
Členství v českém zahrádkářském svazu *
V případě členské osady ČZS, uveďte prosím její osadní číslo *
Your answer
Adresa (lokalizace) osady *
Your answer
Rok založení Vaší osady (stačí i přibližně) *
Your answer
Počet zahrádek: *
Your answer
Přibližný počet všech uživatelů zahrádek: *
Your answer
Jaké vidíte hlavní přínosy Vaší osady pro Město? *
Your answer
Co Vaši osadu nejvíce ohrožuje? *
Your answer
Jaká je poptávka po zahrádce ve Vaší osadě (např. počet zájemců o zahrádku za rok)? *
Your answer
Pokud můžete, vyjádřete přibližnou dobu jak dlouho se čeká na uvolnění zahrádky ve Vaší osadě *
Your answer
Jaké je převažující využití zahrádek? *
Jaké problémy ve Vaší osadě řešíte? *
Your answer
Kolik je ve vaší osadě volných či zanedbaných zahrádek? *
Your answer
Jaká je vybavenost Vaší osady *
Required
Kdo vlastní pozemky, na kterých hospodaříte? *
Required
Kolik a jaké pořádáte akce (ať ve vlastní osadě, tak pro vnější město) *
Your answer
Přistoupili byste alespoň k částečnému, časově vymezenému, zpřístupnění osady *
Platíte-li nájemné, v jaké je výši (za m2)? *
Your answer
Budeme rádi pokud nám sdělíte Vaše další poznámky, připomínky a podněty
Your answer
Pokud si přejete zůstat nadále v kontaktu, zanechte prosím svůj email či telefon
Your answer
Doplňující dotazník
Budeme rádi, pokud budete pokračovat ve vyplňování doplňujícího dotazníku. Nepřejete-li si však dále pokračovat, kliknětě pod dotazníkem na modré tlačítko ODESLAT. Děkujeme za spolupráci.
Jaký se způsob likvidace odpadu?
Jak ZO řeší kompostování?
Jsou v ZO nádrže na zachycování dešťové vody?
Jak je řešena voda pro zalévání (užitková voda)?
Jaký typ hnojení a postřiků využíváte nejčastěji?
Jsou V ZO pěstovány regionální/krajové a staré odrůdy?
Využívání ZO je:
Jaké je oplocení uvnitř ZO?
Jaký je nejčastější typ dopravy do ZO:
Jaké typy akcí pořádáte pro MČ a pro veřejnost?
Má MČ zájem, aby ZO nadále fungovala?
Nabízí ZO program pro hendikepované?
V čem si myslíte, že je právě Vaše ZO unikátní a jedinečná?
Your answer
Popište, zda a jakým způsobem jsou ve Vaší osadě organizovány společné brigády.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms