Realizacja gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Zgłoszenie na szkolenie w dniu 23 lutego 2023 roku, godz. 10.00
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko *
Jednostka organizacyjna *
Adres -mail i numer telefonu *
Dane do faktury *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fides Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie, ul. Sienkiewicza 39 na potrzeby przeprowadzenia szkolenia i wydania zaświadczenia o jego odbyciu. *
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z poniższą klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fides Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  KRS 0000839515 z siedzibą w Pleszewie, pod adresem ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew.

2) kontakt z administratorem danych –  fidesconsultingpl@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w szkoleniu organizowanym przez Fides Consulting Sp. z o.o.

Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 90 dni od zakończenia szkolenia,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne , ich niepodanie może skutkować  brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

*
Wyrażam zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy