III Bieg Pamięci ks. prałata Jerzego Moskala
Plakat
Regulamin
I. CEL IMPREZY
- Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej,
- Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych,
- Uczczenie Pamięci ks. prałata Jerzego Moskala

II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY:
Organizator: Klub Biegacza "Athletic" Zręcin,
Współorganizatorzy:

III. TERMIN I MIEJSCE:
Start biegu: 16 czerwca 2018 r. godz. 11:00 w Zręcinie przy stadionie LKS Tęcza Zręcin,
Biuro zawodów otwarte od godziny 9:00 na stadionie LKS Tęcza Zręcin.

IV. TRASA:
Dystans: 6200 m
40% przełaj 60% asfalt

V. UCZESTNICTWO:
Opłata wpisowa wynosi 10 zł - płatne w biurze zawodów w dniu startu. Udział w biegu jest dobrowolny (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 16.06.2018 r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu.

VI. ZGŁOSZENIA:
Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem:
https://goo.gl/forms/noQNTyIZeUxFAv2Q2
Limit uczestników 100 osób.
Zgłoszenia elektroniczne przyjmowana będą do dnia 15 czerwca 2018 r. bądź do czasu osiągnięcia limitu. Po tym terminie jeżeli limit osób nie zostanie osiągnięty możliwe będzie zapisanie się do biegu w biurze zawodów.
Lista uczestników aktualizowana będzie co 24 h i dostępna pod tym samym adresem.

VII. POMIAR CZASU:
Na zawodach będzie obowiązywał ręczny pomiar czasu poszczególnych zawodników. Na trasie będą punkty kontrolne których pominięcie wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika.

VIII. NAGRODY:
Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych. Każdy uczestnik biegu który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. Dla pierwszych 3 kobiet i mężczyzn w kat. open oraz dla pierwszych 3 kobiet i mężczyzn w kat. mieszkańców Gminy Chorkówka przewidziane są pamiątkowe puchary, dyplomy oraz drobne upominki.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Bieg Pamięci ks. prałata Jerzego Moskala odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Mundurowe oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu,
- Uczestnik musi zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań,
- Zawodnicy biegu mają obowiązek poruszania się tylko wytyczoną przez organizatora trasą oraz muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę biegu,
- Uczestnicy zawodów po drogach publicznych muszą poruszać się zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego,
- Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody, kontuzje, kolizje i wypadki poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach,
- Organizator nie ubezpiecza zawodników - wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,
- Organizator zapewnia wodę oraz ciepły posiłek na mecie,
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”,
- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów,
- Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami,
- Przystępując do udziału w zawodach, zawodnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo,
- Ostateczne rozstrzygnięcie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Więcej informacji można uzyskać pod:
FB grupa: facebook.com/groups/1028560907171366/
Prezes KB "Athletic" Zręcin - Jan Rodzinka, tel. 517187230

Lista startowa
imię i nazwisko płeć miejscowość klub
1. Szymon Szmist Mężczyzna Szczepancowa Athletic Zręcin
2. Jan Rodzinka Mężczyzna Zręcin KB,,Athletic,,Zręcin
3. Marcin Sanocki Mężczyzna Jedlicze Muks Podkarpacie Jedlicze
4. Łukasz Markiewicz Mężczyzna Rzeszów Athletic Zręcin
5. Marek Marszałek Mężczyzna Machnówka Athletic Zręcin
6. Sebastian Gruszka Mężczyzna Zręcin KB,,Athletic,,Zręcin
7. Monika Wiklowska Kobieta Zręcin SPZręcin
8. Agnieszka Świątek Kobieta Świerzowa Polska KKB MOSIR KROSNO
9. Dariusz Błażejowski Mężczyzna Świerzowa Polska Nowy Styl Group Running Team
10. Marcin Kisielewicz Mężczyzna Leśniówka Atlethic Zręcin
11. Jarosław Cieśla Mężczyzna Krosno
12. Daniel Skalski Mężczyzna Żeglce LKS Błękitni Żeglce
13. Krzysztof Prokop Mężczyzna Kobylanka
14. Michał Ryba Mężczyzna Olchowa
15.
Imię
Your answer
Nazwisko
Your answer
Data urodzenia
MM
/
DD
/
YYYY
Miejscowość
Your answer
Klub
Your answer
Płeć
Akceptuję regulamin *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms