Ansökan Barnskötarutbildning

Utbildningen är en förkortad barnskötarutbildning som ger dig kunskaper för anställning som barnskötare lokalt i kommunen.

2017-09-19 - 2018-02-02

Förkunskapskrav:
1. Slutbetyg från grundskola

OBS! Det är viktigt att du inkommer mer handlingar som styrker arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg innan ansökningstidens utgång. Dessa är meriterande i urvalsprocessen.

OBS! Komplettera din ansökan med utdrag från polisens belastningsregister. Skicka det till Lärcentrum via post, e-post eller lämna utdraget på Lärcentrums kansli Siri Nilsson tel 0940-142 34.
Saknas utdraget kan din ansökan bli ogiltigförklarad.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question