Wolontariat w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 - 2 nabór.
Dziękujemy za zainteresowanie naszym programem wolontariatu w MCK pt. "Ekipa ERDK". Cieszymy się, że chcesz z nami współtworzyć Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 (ERDK).
Nabór organizowany jest przez Międzynarodowe Centrum Kultury. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Wszelkie pomocne informacje znajdziesz na stronie www.mck.krakow.pl oraz www.erdk2018.pl
Praca w całości lub częściowo w siedzibie MCK w Krakowie. Oferta dla studentów.

MCK prowadzi rekrutację wolontariuszy w następujących terminach:
a. spacery miejskie: "Galicyjski pierścień Krakowa" (zgłoszenia do 30 czerwca, do 23.59)
b. pozostałe oferty w ramach wolontariatu (zgłoszenia do 30 czerwca, do 23.59)

Kontakt: Joanna Hojda-Pepaś: j.pepas@mck.krakow.pl oraz Ewa Markowska: e.markowska@mck.krakow.pl
tel. 12 4242 899, 812, 811

Klauzula informacyjnej dla wolontariuszy i stażystów „Ekipa ERDK”:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż w związku z pozyskaniem danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym: imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy i rok urodzenia.
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, tel. 12 4242 811, 899
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - rodo@mck.krakow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wolontariatu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz organizator projektu „Ekipa ERDK”.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
Email address *
Ekipa ERDK - zapraszamy wolontariuszy !
Zgłaszam się na wolontariat w ramach projektu ERDK 2018 w następującym dziale w MCK: *
DOŚWIADCZENIE. Prosimy o opisanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, zrealizowanych praktyk, wolontariatu, prowadzenia zajęć edukacyjnych. *
WYKSZTAŁCENIE. Prosimy o uzupełnienie uczelni, roku i kierunku studiów. * *
ZAINTERESOWANIA. Prosimy o krótki, zwięzły opis. *
DYSPOZYCYJNOŚĆ. Prosimy o opisanie kiedy dysponujecie Państwo czasem, ile godzin dziennie, ile godzin tygodniowo. (a. daty wydarzenia pt. "Galicyjski pierścień Krakowa" to 25.08 i 22.09.) *
DANE KONTAKTOWE: Imię i nazwisko *
DANE KONTAKTOWE: Telefon *
DANE: Rok urodzenia *
Dodatkowe informacje, uwagi.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy