Vragenlijst en consultatie voor stakeholders
Wat is het Water2Return Project?

Water2Return (W2R) is een Innovatie Actie met cofinanciering van de Europese Commissie via het Horizon 2020 programma. W2R onderzoekt een geintegreerd demonstratie proces op operationele schaal om het afvalwater van slachthuizen te behandelen. Dit zal gedaan worden door een vernieuwende combinatie van bio-chemische en fysieke technieken en heeft een positieve energie balans.

Concentraten van nitraat en fosfaat uit het afvalwater zullen hergebruikt worden in de economie als nieuwe materialen en kunnen een onderdeel zijn van (kunst)mest voor de biologische landbouw. W2R gebruikt een nieuw fermentatieproces om afval te valoriseren om biostimulanten en andere producten te grbruiken. Deze hebben lage productiekosten maar zijn van hoge waarden voor plantenvoeding en de landbouw.

Daarnaast zal algen-biomassa ook geproduceerd worden door Co2, geproduceerd in het W2R proces, op te vangen. Door deze methode kan een bio-stimulant op algenbasis geproduceerd worden. Het project zal drie hoogwaardige landbouwproducten produceren; nitraten en fosfaat concentraat, bio-stimulanten en biostimulanten op algenbasis. Alledrie zullen ze vrij zijn van pathogenen, zware metalen en andere vervuilende elementen.

Naast het demonstreren van de baten van deze recycling van voedingsstoffen zal W2R verschillende business cases testen voor ieder van de producten en het gebruik van afvalwater-gebaseerde stofffen in de landbouw promoten.

Wat is het doel van deze vragenlijst?

De vragenlijst is bedoeld om een gemeenschap van stakeholders rond W2R op te bouwen en hun deelname in het project te vergroten. Het doel is om uw mening te krijgen om een duidelijk discussie te hebben over de verschillende uitdagingen van het project. De vragenlijst zal gebruikt worden om een evidence-based assessment van de grootste zorgen en vragen van de stakeholders te verkrijgen en hen te engageren met W2R.

Alle antwoorden zijn vertrouwelijk en worden alleen gebruikt voor het W2R project. Antwoorden van personen en organisaties zullen niet direct geciteerd worden in het eindverslag. Als u meedoet aan deze vragenlijst zullen wij u op de hoogte houden van het project.

Email address *
Naam van organisatie *
Your answer
Verantwoordelijke *
Your answer
Land *
Your answer
1. Wat is uw organisatie? *
2. Op welk niveau werkt uw instelling/organisatie/vereniging? *
3. In welke sector bent u actief? *
Required
4. Wat voor landbouwactiviteiten heeft u? Geef allen van toepassing aan *
Required
5. Waarom bent geinteresseerd in het W2R project? *
Your answer
6. Ziet U voordelen voor uw werk/organisatie door uw betrokkenheid bij het W2R project? Zo ja, geef tot drie voordelen. *
Your answer
7. Rangschik (1 tot 7) de meest belangrijke redenen voor u om te beslissen welke (kunst)mest u koopt? 1 is de meest belangrijke reden. *
1
2
3
4
5
6
7
Kostprijst
Wat uw buren gebruiken
Milieuvriendelijkheid
De machines die u gebruikt voor mestverspreiding
Gebruikersgemak
Veiligheid
Kwaliteit en samenstelling
8. Maakt u zorgen over de toekomstige aanwezigheid van kunstmest vanwege stijgende energieprijzen en krimpende reserves van grondstoffen in de wereld? *
9. Maakt u zich zorgen over bodemuitputting op uw bedrijf? *
10. Zo ja, wat voor maatregelen treft u om de bodemkwaliteit te verbeteren? *
Your answer
11. Zou u geinteresseerd zijn om producten die door het W2R project zijn gemaakt te gebruiken? *
12. Heeft u twijfels over het gebruik van W2R-geproduceerde biostimulanten en kunstmest gezien de herkomst van de basis materialen? Zo ja, kunt u dit toelichten? *
Your answer
13. Gebruikt u biologische (kunst)mest? *
14. Zijn er voordelen van het gebruik van biologische kunstmet als u niet biologisch gecertificeerd bent en uw producten op de algemene markt verkoopt? *
15. Wat zou volgens u het gebruik van biologische kunstmest en landbouwproducten zoals die van W2R vergroten? (meerdere antwoorden mogelijk) *
Required
16. In hoeverre bent u in staat uw kunstmest gebruik te wijzigen binnen de eisen die door uw clienten (cooperatieven, supermarkten etc.) gesteld worden? *
17. Heeft u commentaar dat niet gedekt werd door deze vragenlijst? *
Your answer
18. Wilt u op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van het project door u in te schrijven op de W2R nieuwsbrief? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service