ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នសមត្ថភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ(Online Training)
សម្រាប់ជំនាញ ៖ Room Attendant, Receptionist, Reservation, Concierge
ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ឈ្មោះ
អក្សរឡាតាំង
ភេទ
Clear selection
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
MM
/
DD
/
YYYY
សញ្ជាតិ
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន
មុខងារបច្ចុប្បន្ន
អង្គភាព/ស្ថាប័ន
ទូរស័ព្ទ *
អ៊ីម៉ែល *
ជំនាញជ្រើសរើស
Clear selection
គ្រូឧទ្ទេស(បើមាន)​
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy