KTÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YENİ MEZUN ANKETİ-2020
Sayın Mezunumuz,
Eğitimde Kaliteyi Sürekli İyileştirme hedefi kapsamında Orman Mühendisliği programımız sürekli olarak değerlendirilmekte ve bu değerlendirmelerin ışığında gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu süreçte mezunlarımızın görüşleri önemli girdilerdir. Bu amaçla, KTÜ Orman Mühendisliği Bölümü’nün program hedefleri temel alınarak anket formları hazırlanmıştır.
Yeni mezunlarımıza (2019 ve sonrası mezunlar) yönelik olarak hazırlanan bu formu doldurmanız, eğitim-öğretim programımızı ve faaliyetlerimizi değerlendirmede önemli katkı sağlayacaktır.
Aşağıdaki formu doldurarak göstereceğiniz ilgi için teşekkür eder, işbirliğimizin ve katkılarınızın sürekli olması dileğiyle, işlerinizde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Ömer KARA
KTÜ Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı
A. Kişisel Bilgiler
Cinsiyetiniz *
Yaşınız *
Ortaöğretim mezuniyetiniz *
İkamet ettiğiniz şehir (Örnek: Trabzon) *
B. Orman Mühendisliği Programının Değerlendirilmesi
1. Eğitim- Öğretim Durumunun Değerlendirilmesi *
Çok Kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok İyi
Ders anlatım ve sunumları
Ders uygulamaları (ödev, sunum vb.)
Laboratuvar çalışmaları
Arazi ve teknik uygulama çalışmaları
2. Öğrenci-Öğretim Elemanı İlişkisinin Değerlendirilmesi *
Çok Kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok İyi
Öğretim üyelerinin yaklaşımı
Araştırma görevlilerinin yaklaşımı
İdari personelin yaklaşımı
3. Bölüm Altyapısının Değerlendirilmesi *
Çok Kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok İyi
Sınıflar
Laboratuvarlar
Çalışma salonu
Kantin
4. Üniversite Altyapısının Değerlendirilmesi *
Çok Kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok İyi
Kütüphane ve bilişim altyapısı
Sosyal faaliyetler
Sportif faaliyetler
C. Kişisel Değerlendirme
Kişisel Değerlendirme *
Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Hiçbir Fikrim Yok
Aldığım eğitim, mesleki açıdan benim için yeterlidir.
Uygulamalı derslerin mesleki donanımıma katkısı oldu.
Yaptığım stajların mesleki donanımıma katkısı oldu.
Aldığım seçmeli derslerin mesleki donanımıma katkısı oldu.
Yaptığım ödev, rapor ve sunumların mesleki donanımıma katkısı oldu.
Katıldığım teknik gezi, seminer, konferanslar ve ders dışı eğitimlerin mesleki donanımıma katkısı oldu.
Aldığım danışmanlık hizmetinin mesleki donanımıma katkısı oldu.
Mesleki yaşantım için "mesleki etik" bilinci edindim.
Yabancı dil bilgisi edindim.
Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi edindim.
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi edindim.
Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi edindim.
Öğrencilik sürecim akademik bakımdan başarılıdır.
Mesleki hayatta gelecekteki konumum başarılı olacaktır.
Mezun olduğum programı başkalarına öneririm.
D. Eğitim Amaçları
Eğitim Amaçları *
Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Hiçbir Fikrim Yok
1. Almış olduğum eğitim sonucunda orman mühendisliğinin temel kavram ve ilkelerine hâkim oldum. (EA=1)
2. Almış olduğum eğitim sonucunda ormancılık uygulamalarında etkin bir orman mühendisi olarak çalışabilirim. (EA=1)
3. Orman mühendisliği alanıyla ilgili akademik, teknik ve mesleki gelişmeleri takip ediyorum. (EA=2
4. Aldığım eğitim kamu, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarında işletmecilik, yöneticilik ve danışmanlık yapabilecek bilgi ve beceriler kazanmamda etkili oldu. (EA=4)
5. Almış olduğum eğitim sonucunda, bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerinde etkin görev alabileceğimi düşünüyorum (EA=3)
E. Program Çıktıları
Program Çıktıları *
Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Hiçbir Fikrim Yok
1. Ormancılık ve çevre sorunlarını tanımlayabilme; küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarına alternatif çözümler üretebilme becerisi kazandım. (PÇ=1, PÇ=4)
2. Ormancılık politikalarını, yasalarını anlama, uygulama ve sektörel yapılanmayı değerlendirebilecek alt yapıya sahip oldum. (PÇ=1, PÇ=6)
3. Ormancılığın sosyo-kültürel yapısını ortaya koyabilecek, farkındalık oluşturabilecek ve katılımcı yaklaşımla planlama, uygulama ve denetim becerisi kazandım. (PÇ=2, PÇ=3)
4. Ormanların korunması, geliştirilmesi ve ormanların sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanma arasında denge kurma becerisine sahip oldum. (PÇ=5, PÇ=6)
5. Ağaç, meşcere ve orman kavramlarını tanıma, ölçme, sıralı değişimini ve gelişimini kavrayabilme, silvikültürel müdahale reçetesi hazırlayabilme ve uygulayabilme becerisi kazandım. (PÇ=3, PÇ=8)
6. Orman ekosistemini tanıyabilme, ekonomik, ekolojik ve sosyal işlevlerini belirleyebilme, haritalama ve sürdürülebilir temelde çok amaçlı yönetebilme becerisi kazandım. (PÇ=1, PÇ=6, PÇ=7))
7. Ağaç fizyolojisi, iklimin etkileri, yangın, böcekler, hastalıklar, orman sağlığı ve verimlilik konularında beceri kazandım. (PÇ=9)
8. Bilişim teknolojileri, ölçüm-hesap ve analiz araçlarını kullanabilme becerisi kazandım. (PÇ=9, PÇ=11)
9. Ekip çalışması yapabilme, bağımsız davranma, insiyatif kullanma, analitik düşünme ve etkin iletişim becerisine sahip oldum. (PÇ=7, PÇ=9)
10. Ormancılık meslek anlayışı ve etik sorumluluğu kazandım. (PÇ=10)
11. Uluslararası ve ulusal güncel sorunları değerlendirme becerisi kazandım. (PÇ=11)
12. Yaşam boyu öğrenme becerisi kazandım. (PÇ=12)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy