Training Feedback Form
DISTRICT INSTITUTE OFEDUCATION AND TRAINING, WAGHAI, DIST. : DANG.
Email address *
તાલીમનો વિષય *
તાલીમની તારીખ *
સ્થળ *
તાલીમાર્થીનું નામ *
શાળાનું નામ *
તાલીમ કાર્યક્રમમાં આવરી લેવાયેલ વિષયોને આપેલો ન્યાય *
તાલીમ કાર્યક્રમમાં જેતે વિષય માટે ફાળવેલ સમય *
આપની ફરજો માટે આ તાલીમ કેટલી ઉપયોગી થશે ? *
આ તાલીમ વ્યવહારમાં ઉપયોગી બનવાની શક્યતા *
આ તાલીમ દરમિયાન સહ-તાલીમાર્થીઓ સાથે થયેલ વાતચિત આપને કેટલી ઉપયોગી થઇ શકે તેમ છે ? *
આ તાલીમ કાર્યક્રમ અંગે આપને આપવામાં આવેલ સાહિત્ય તાલીમ કાર્યક્રમને અનુરૂપ અને સંબંધિત છે ? *
તાલીમ કાર્યક્રમના કયા કયા વિષયો આપને સૌથી વધુ અનુકુળ જણાયા ? *
તજજ્ઞોનું શિક્ષણ કાર્ય *
તાલીમ કાર્યક્રમના કયા કયા વિષયો સૌથી ઓછા ઉપયોગી જણાયા ? *
તાલીમ દરમ્યાન આપને આપાયેલી સુવિધાઓ *
તાલીમ કાર્યક્રમ અંગેનું ઓલ ઓવર રેટીંગ *
તાલીમ અંગેની સારી બાબતો *
તાલીમ અંગેના રચનાત્મક સૂચનો *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy