ĐĂNG KÝ HỌC CÁC KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ THÁNG 03-04/2015

• Giảm 10%-20% học phí cho sinh viên hoặc người đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên (tuỳ từng khoá học).
• Giảm 5% học phí cho học viên cũ

Liên hệ và đăng ký học trực tiếp tại:
Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp & Phát triển Nguồn nhân lực
Phòng C001B – Đại học KHXH&NV - số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1
Điện thoại: 08.66753567– 0914.59.22.49. Email: huongnghiepnhanvan@gmail.com, Website: nhanlucnhanvan.edu.vn

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question