แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

  This is a required question
  This is a required question
  1. สถานที่จัดกิจกรรมวัดห้วยแก้ว
  2. การตกแต่งรถแห่เทียนและนางฟ้า
  3. การตกแต่งเทียนพรรษา
  4. การรวบรวมปัจจัยจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง
  5. ขบวนรณรงค์เกี่ยวกับอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
  6. ขบวนรณรงค์เกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน
  7. การประชาสัมพันธ์ขณะเดินขบวน
  8. การแสดงวงดุริยางค์
  9. พิธีการถวายเทียนพรรษา
  10. ความร่วมมือของนักเรียนในการเดินขบวน
  Please enter one response per row
  This is a required question