Komitet Programowy PLNOG

Jedna osoba może zgłosić tylko jednego kandydata. Na adres osoby zgłaszającej zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
Spośród 10 wytypowanych osób podczas konferencji PLNOG16 zostanie wyłonionych 6 kandydatów do Komitetu Programowego.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question