Chestionar elevi
Prezentul chestionar a fost elaborat în vederea realizării unui studiu de cercetare cu referire la ”Managementul calității în învățământul profesional și tehnic”.
Prin acest demers se urmărește a se evalua calitatea serviciilor educaționale într-o unitate școlară din învățământul profesional și tehnic și gradul de satisfacție a beneficiarilor față de aceste servicii. Vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos și vă asigurăm că răspunsurile sunt confidențiale.
Vă mulțumim!
1. De ce ai ales să urmezi cursurile acestei școli? *
Required
2. Înainte de a opta pentru această școală ce surse ai consultat pentru a te informa despre ce oferă? *
Required
3. Ești mulțumit(ă) de cum se desfășoară orele de clasă la care participi? *
4. Câți profesori încurajează dezvoltarea competențelor/abilităților practice? *
5. Ți s-au adus la cunoștință prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a şcolii? *
6. Ai cunoștință de activitățile comisiei pentru asigurarea calității (CEAC) din școala ta? *
7. Te simți în siguranță la școală? *
8. Cât de curat este în școala ta? *
9. Ai fost pregătit(ă) de profesorii tăi/dirigintele tău să acționezi în cazul unei situații medicale de urgență? *
10. Ai participat la un exerciţiu de evacuare în caz de incendiu sau cutremur? *
11. Ți s-au făcut instructaje cu privire la normele de protecţia muncii în clasă, laboratoare/ateliere școală/locul de desfășurare a stagiului de pregătire practică la agenții economici? *
12. Ai fost instruit(ă) cu privire la respectarea normelor de siguranță și securitate în muncă înainte de începerea stagiului de pregătire practică? *
13. În opinia ta, nivelul dotărilor cu mijloace și materiale pentru desfășuarea orelor de laborator și de pregătire practică este: *
14. Orarul pe care l-ai primit este respectat? *
15. Cum ți se par sarcinile şcolare pentru tine? (Exemple: teme, proiecte, participare la ore,etc.) *
16. Profesorii tăi te învață să folosești noţiunile învăţate în situaţii cotidiene de viață? *
17. Colaborezi în rezolvarea sarcinilor de lucru primite în timpul orelor:? *
Required
18. Ești încurajat(ă) de profesori în timpul orelor să îți afirmi propriile idei? *
19. Îţi cer profesorii să faci legături între informaţiile predate la diferite discipline teoretice (ex.: matematică, fizică, chimie, biologie, etc.) cu disciplinele tehnologice de specialitate? *
Required
20. Profesorii tăi folosesc la ore şi alte materiale didactice în afară de manual, tablă şi cretă?(Exemple de materiale didactice: culegeri de texte la limba română sau la istorie, culegeri de exerciţii şi probleme la matematică, fizică, chimie, biologie, plaşe, hărţi, modele, truse pentru experimente, culori, hârtie şi carton pentru desen, mingi sau cercuri pentru educaţie fizică, diferite unelte pentru obiectele tehnologice etc.) *
21. La ce discipline folosești TIC? *
Required
22. Ai acces în școală la Internet? *
23. În opinia ta, mijloacele de învățământ și auxiliarele curriculare pentru orele de instruire practică sunt: *
24. Ai acces la biblioteca școlii? *
25. Care este frecvența cu care împrumuți/consulți o carte de la bibliotecă? *
26. Planificarea / Orarul orelor de specialitate în spațiile școlare special destinate este:? *
27. În ce măsură agenții economici la care îți desfășori stagiul de pregătire practică răspund așteptărilor tale? *
28. Școala ta în parteneriat cu agenții economici la care îți desfășori stagiul de pregătire practică organizează activități de ”job shadowing” (activități de familiarizare cu piața locurilor de muncă, petrecând căteva ore în ”umbra” unui părinte sau angajat din domeniul dorit)? *
29. Ți-au acordat profesorii tăi sprijin suplimentar la învăţătură, la școală, atunci când l-ai solicitat? *
30. Profesorii tăi ți-au spus la începutul anului şcolar cum vei fi evaluat la disciplinele de studiu? *
31. Notele pe care le obţii sunt anunţate? *
32. Ți s-a oferit ocazia să-ți acorzi nota singur? *
33. Cum te recompensează profesorii tăi pentru rezultatele tale școlare? *
Required
34. Comunicarea cu dirigintele clasei este:? *
35. Susținerea pe care dirigintele şi profesorii şcolii ți-au oferit-o în dezvoltarea personală este:? *
36. Ai participat la vreo activitate extrașcolară organizată de şcoală? Exemple: serbări, excursii, vizite la muzee sau la alte instituţii, excursii, proiecte școlare, întâlniri cu diverse personalităţi, discuţii pe diferite teme, etc *
37. Şcoala în care înveţi este implicată în proiecte locale, naţionale sau internaţionale? *
38. Ai participat la activităţi destinate prevenirii consumului de alcool, tutun, droguri desfăşurate în şcoală? *
39. Ca elev, ai participat sau participi la activități de voluntariat? *
40. Dacă ai răspuns ”da” la întrebarea nr. 39, cine a organizat activitățile la care ai participat?
41. Comunicarea ta cu conducerea școlii este? *
42. Au primit părinţii tăi acasă vreo adresă / scrisoare de la şcoală? *
43. Dacă ai răspuns "Da" la întrebarea nr. 42, conţinutul adresei / scrisorii se referea la:
44. De câte ori vin părinții/tutorele tăi/tău la școală? *
45. Părinţii sau tutorele tău au participat la vreo activitate organizată de şcoală? *
46. Folosești manuale școlare aprobate de MENCȘ? *
47. Cu ce persoane din școală discuți despre problemele tale personale? *
Required
48. Te-ai simțit discriminat, pe vreun motiv, vreodată, la școală? *
49. Există în școala ta profesor psiholog? *
50. Ce dorești să faci după absolvire? *
Clasa: *
Învățământ: *
Gen: *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms