Iedzīvotāju informētība par juridiskās palīdzības pieejamību administratīvajā procesā iestādē un tiesā
Latvijas Republikas tiesībsargs veic aptauju par iedzīvotāju informētību un pieredzi par juridiskās palīdzības pieejamību administratīvajā procesā iestādē un tiesā. Aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauja tiek veikta elektroniski no 2020. gada 9. marta līdz 23. martam. Aptaujas rezultāti tiks publiskoti Tiesībsarga biroja mājaslapā www.tiesibsargs.lv.

Kas ir administratīvais process?

Administratīvais process ir secīgu darbību kopums (attiecību kārtošana) starp fizisku personu un valsts pārvaldes iestādi ar mērķi panākt noteikta jautājuma atrisināšanu par kādu valsts vai pašvaldības sniegtu pakalpojumu.

Daži administratīvā procesa piemēri:
Pensijas vai pabalsta saņemšana;
Pases vai ID kartes saņemšana;
Sociālās palīdzības saņemšana;
Iesniegums par uzņemšanu skolā vai bērnu dārzā;
Informācijas pieprasīšana par saviem datiem valsts reģistros;
Lūgums piešķirt pašvaldības dzīvokli;
Būvatļaujas pieprasīšana;
Trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa pieprasīšana;
U.c.

Administratīvais process nav kriminālprocess, administratīvo pārkāpumu process (piemēram, sods par ceļa šķērsošanu pie sarkanās gaismas, sīko huligānismu, atļautā braukšanas ātruma pārkāpšanu, neatļautu zveju vai tirdzniecību, par patērētāju tiesību pārkāpumiem), politisku lēmumu pieņemšanas process vai civiltiesisko jautājumu kārtošana. Administratīvais process nav tāds process, kurā iestāde vai tiesa uzliek naudas sodu vai atņem brīvības vai tiesības.

Ar "administratīvo procesu" šīs aptaujas kontekstā saprot darbības iestādē, kura rezultātā tiek pieņemts lēmums, kurš nav saistīts ar soda uzlikšanu. Savukārt administratīvais process tiesā ir šī iestādes lēmuma apstrīdēšanas process tiesā.

Ar “iestādi” šīs aptaujas kontekstā ir saprotama tā valsts vai pašvaldības iestāde, kurā cilvēks vēršas, lai saņemtu kādu tās sniegto pakalpojumu. Savukārt “tiesa” ir tā tiesu iestāde, kurā cilvēks apstrīd iestādes pieņemto lēmumu, ja iestādē nav izdevies panākt vēlamo, tiesisko risinājumu.

Sniedzot atbildes uz cilvēku iesniegumiem, kā arī pieņemot lēmumus par dažādu tiesību (piemēram, pensiju, pabalstu, būvatļauju, nodokļu uzrēķinu vai pārrēķinu, vietu bērnudārzā, vai braukšanas atvieglojumu)  piešķiršanu, iestādes darbojas publisko tiesību jomā, kuru regulē Administratīvā procesa likums.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Vai esat informēts/informēta par savām tiesībām lūgt Jums atlīdzināt izdevumus par advokāta vai jurista pakalpojumiem tai VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS IESTĀDEI, kas par Jums pieņēma administratīvu lēmumu, kuram Jūs nepiekrītat? *
Komentārs:  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 18. panta ceturto daļu, ja iestādē izskatāmā administratīvā lieta ir sarežģīta, iestāde pēc fiziskas personas lūguma, ievērojot šīs personas mantisko stāvokli, lemj par izdevumu atlīdzināšanu, ko persona samaksājusi par jurista vai advokāta (pārstāvja) pakalpojumiem.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy