INSCRIPCIÓ EXÀMENS D'ACREDITACIÓ IDIOMES 19/20
Els estudiants que desitgin acreditar-se de nivell d’idiomes han d’omplir aquest formulari, indicant l’idioma / idiomes que es vulgui acreditar.
Email address *
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ de l’1 al 15 de desembre de 2020
Llegiu detingudament abans d'omplir el formulari
- Per als alumnes del Grau de Turisme i Turisme en anglès. En el cas que vulgueu fer l'examen d'acreditació de Francès haureu d'escollir el nivell A2 o B1. Si vau seguir el grup de nivell alt de Francès heu d'escollir el nivell B1.
- En el cas d'Anglès l'examen és multinivell, pel que s'acreditarà el nivell que assoliu.
- I per alemany a l'examen s'acredita el nivell A2.

- Només es poden presentar a l’examen d’acreditació els alumnes que van superar l’assignatura corresponent al Nivell III d’idiomes (anglès, francès o alemany) el curs 2019/20.
- La no superació de l’acreditació en cap cas variarà la qualificació obtinguda en aquesta assignatura durant el curs passat (2019/20), ni tampoc afectarà a cap assignatura a la que estigueu matriculats aquest curs (2020/21).
- Us podeu presentar a un o als dos idiomes cursats.
- Disposareu d’un espai Moodle per cada un dels idiomes. Els professors d’idiomes utilitzaran aquest espai per informar-vos de com serà l’examen, així com de proporcionar-vos material i exercicis per preparar-vos l’examen.
- Les proves escrites o per ordinador seran presencials i es realitzaran a les aules de l’EUTDH. Els orals es realitzaran en format virtual.
- El certificat d’acreditació es podrà recollir a Gestió Acadèmica de l’EUTDH, un cop el Servei d’Idiomes de la UAB els hagi emès i ens els faci arribar. Temps estimat: 2-3 mesos.
NOM I COGNOMS *
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI/NIE/PASSAPORT *
DNI/NIE/Pasaporte
NIU *
TELÈFON CONTACTE *
E-MAIL PERSONAL *
E-MAIL UAB *
TITULACIÓ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundació UAB (FUAB Formació).