ลงทะเบียนสัมมนา "ทำธุรกิจทั้งที SMEควรรู้อะไรบ้าง" กับสถาบันสปา คอนซัลแตนท์


สัมมนาฟรี ทำธุกิจทั้งที SME ต้องรู้อะไรบ้างกับ สถาบันสปา คอนซัลแตนท์

อ.กัญญณัติ ลิขิตดุลยวัฒน์ (อ.เล็ก)

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00-12:00 น.

ธุรกิจSME ควรจัดตั้งในรูปบุคคลหรือนิติบุคคลดี ต่างกันอย่างไร

รูปแบบองค์กรใดที่ต้องทำบัญชี

ต้องมีผู้ทำบัญชีจบปริญญาตรีหรือไม่

ต้องยื่นภาษีอะไรบ้าง

ยื่นงบการเงินเมื่อไร

เจ้าของกิจการที่หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่

ลงทะเบียนเรียน แล้วพบกันที่สถาบันสปา คอนซัลแตนท์

*รับจำนวนจำกัด


สามารถดูแผนที่การเดินทางได้ที่

website : www.spaconsult.co.th

Facebook : https://www.facebook.com/spaconsult

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question