แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนวัดหนัง  สพป.กทม.
คำชี้แจง :
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ โรงเรียนวัดหนัง  สพป.กทม. พ.ศ. 2563 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
              ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
              ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยคลิกเลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร. Report Abuse