แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนวัดหนัง สพป.กทม.
คำชี้แจง :
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ โรงเรียนวัดหนัง สพป.กทม. พ.ศ. 2563 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยคลิกเลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร. Report Abuse