ส่งรายชื่อผู้บริหารและครู ร่วมกิจกรรมที่ 1 "การถอดบทเรียนวิธีีปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จและคัดเลือกผลงาน"
(ผู้บริหารโรงเรียนละ 1 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน โดยให้กรอกรายชื่อครูลงในข้อที่เป็นระดับชั้นที่ครูสอน ตามที่สพป.กำหนดในหนังสือราชการ ) (ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพระญาณเวที สพป.สกลนคร เขต 1)
1. ชื่อโรงเรียน
Your answer
2. สังกัดศูนย์อำนวยการเครือข่าย
Your answer
3. ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร สถานศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม (สัมมนาวันที่ 7 กย.60 : มัธยมศึกษา)
Your answer
3. ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร สถานศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม (สัมมนาวันที่ 8 กย.60 : ประถมศึกษา)
Your answer
4.ชื่อ-สกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สัมมนาวันที่ 7 กย.60)
Your answer
5.ชื่อ-สกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สัมมนาวันที่ 7กย.60)
Your answer
6.ชื่อ-สกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สัมมนาวันที่ 7 กย.60)
Your answer
7.ชื่อ-สกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สัมมนาวันที่ 7 กย.60)
Your answer
8.ชื่อ-สกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สัมมนาวันที่ 8 กย.60)
Your answer
ึ9.ชื่อ-สกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สัมมนาวันที่ 8 กย.60)
Your answer
10. ชื่อ-สกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สัมมนาวันที่ 8 กย. 60)
Your answer
11. ชื่อ-สกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สัมมนาวันที่ 8 กย. 60)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms