Ankieta dla uczniów

Zwracamy się do Was z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety. Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy szkoły.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  prace pisemne
  kartkówki
  odpowiedź ustna
  praca domowa
  aktywność na lekcji
  Please enter one response per row
  pisemne prace klasowe
  kartkówki
  odpowiedzi ustne
  prace domowe
  aktywność na zajęciach
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question